Textová verzia

Kalkulačka na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu
za obdobie od 1. júla 2014