Textová verzia
DeutschEnglish
  •     Pre otázky mailom využite formulár pre otázky  Info dôchodky 0800 123 123 – bezplatná linka     Info ostatné 0906 171 989     Pomoc eslužby 0906 171 737   

INFORMAČNO-
PORADENSKÉ CENTRUM

Kontakty

DÔCHODKY
0800 123 123

OSTATNÉ
0906 171 989
02 3247 1989

  SZČO 

  ŽIVNOSTNÍCI DOSTALI INFORMÁCIU O NOVEJ VÝŠKE POISTNÉHO OD 1. JÚLA 2016

   Viac informácií

O ČO MÔŽETE POŽIADAŤ
SOCIÁLNU POISŤOVŇU

Služby, informácie, potvrdenia

INFORMÁCIA PRE SZČO

Na čo treba myslieť
k 1. júlu 2016

DAŇOVÉ PRIZNANIE SZČO
A SOCIÁLNE POISTENIE

Návod na správne vyplnenie údajov
pre vznik a zánik povinného poistenia