Textová verzia

Nové pravidlá uznávania dočasnej pracovnej neschopnosti od 1.7.2014