Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tvorba základného fondu úrazového poistenia


mld. Sk
2014 2015 2016
TVORBA ZDROJOV CELKOM: 156,78 166,38 177,16
Príjmy z poistného 141,88 151,52 161,05
v tom:
  zamestnávatelia 137,28 146,74 156,75
  dlžné poistné a sankcie 4,60 4,78 4,30
Ostatné príjmy 0,44 0,29 0,31
Tvorba v bežnom roku po presune príslušného % z poistného do správneho fondu 138,92 148,18 157,50
Prevod z minulých rokov 17,86 18,20 19,66

TVORBA ZDROJOV CELKOM:
2014
156,78
2015
166,38
2016
177,16
Príjmy z poistného
2014
141,88
2015
151,52
2016
161,05
  zamestnávatelia
2014
137,28
2015
146,74
2016
156,75
  dlžné poistné a sankcie
2014
4,60
2015
4,78
2016
4,30
Ostatné príjmy
2014
0,44
2015
0,29
2016
0,31
Tvorba v bežnom roku po presune príslušného % z poistného do správneho fondu
2014
138,92
2015
148,18
2016
157,50
Prevod z minulých rokov
2014
17,86
2015
18,20
2016
19,66