Textová verzia

Sociálna poisťovňa, budova ústredia 10 – rekonštrukcia kanalizácie, objekty SO 03, SO 04