Textová verzia

Sociálna poisťovňa, budova ústredie 10 – rekonštrukcia kanalizácie, objekt SO 02 – Rekonštrukcia lapača tukov