Textová verzia

Oprava kotolne – výmena článku kotla K1 kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov