Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany – interiérové vybavenie klientskeho centra

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 34.890,60 eur bez DPH, 41.868,72 eur s DPH
Termín predloženia CP:
Zákazka: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov