Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dodávka a pokládka drevených podlahových krytín pre pobočky Sociálnej poisťovne oblasť východ – Prešov

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 350,00 EUR bez DPH
Termín predloženia CP: 8.októbra 2018 do 12,00 hod.
Zákazka: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov