Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave – stavebný dozor

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 48.400 EUR bez DPH, 58.080 EUR s DPH.
Termín predloženia CP: do 26.06.2018 do 9:00 hod.
Zákazka: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov