Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa, ústredie – rekonštrukcia výťahu v prevádzkovej budove na Ul. 29. augusta 8 v Bratislave

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 54.533 EUR bez DPH, 65.439,60 EUR s DPH.
Termín predloženia CP: do 09.07.2018 do 9:00 hod
Zákazka: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov