02

Strana č. 3
tabuľka č. 1

Ak účtujete v sústave jednoduchého účtovníctva, vypĺňate túto tabuľku.