03

Strana č. 3

tabuľka č. 1, riadok 1 – 10, stĺpec 1

Na základe údajov uvedených v týchto riadkoch posudzuje SP vznik povinného sociálneho poistenia SZČO k 1. júlu resp. 1. októbru kalendárneho roka (ak SZČO má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) a zánik povinného sociálneho poistenia SZČO k 30. júnu resp. 30. septembru kalendárneho roka (ak SZČO má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania).