04

Strana č. 3

tabuľka č. 1, riadok 6, stĺpec 1 a 2

Fyzické osoby vykonávajúce osobnú asistenciu uvádzajú svoje príjmy a výdavky do tohto riadku. Zároveň upozorňujeme, že vypĺňajú údaje v prílohe č. 3 daňového priznania a musia im venovať rovnakú pozornosť

 

(viď ďalšie vysvetlenia k prílohe č. 3 daňového priznania).