05

Strana č. 3

Tabuľka č. 1,

Riadok 9
stĺpec 1 a 2

V daňovom priznaní sa osobitne vykazujú príjmy a výdavky z činnosti športovca a športového odborníka v tabuľke č. 1 v riadku 9.