06

Strana č. 4

Riadok 43 a 44

Aj vyplnením týchto riadkov získa SP informáciu o tom, že fyzická osoba účtuje v sústave podvojného účtovníctva.