07

Strana č. 4

Riadok 47 – čiastkový základ dane

Údaj uvedený v tomto riadku slúži SP na výpočet vymeriavacieho základu a teda výšky vašej odvodovej povinnosti.