08

Strana č. 4

Riadok 48

Ak je samostatne zárobkovo činná osoba v strate, určí sa jej vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie v sume minimálneho vymeriavacieho základu.