09

Strana č. 9

Riadok 97

Vyplnením týchto riadkov SP získa informáciu o tom, že fyzická osoba dosiahla príjmy v zahraničí.