10

Strana č. 9

Riadok 100

Vyplnením týchto riadkov SP získa informáciu o tom, že fyzická osoba dosiahla príjmy v zahraničí.