11

Strana č. 12) a 13)

Oddiel XIII

Uvedené príjmy a výdavky zo zahraničia SP potrebuje pri posudzovaní vzniku povinného sociálneho poistenia a na výpočet vymeriavacieho základu u samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahuje zákon o sociálnom poistení (nie je určená legislatíva iného členského štátu ani určená slovenská legislatíva z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti vo viacerých štátoch EÚ) a tiež ako podklad na preverenie, či sa v období, za ktoré je daňové priznanie podané, nemala na osobu vzťahovať legislatíva iného členského štátu EÚ v oblasti sociálneho poistenia.