12

Príloha č. 3

Riadok č. 1

Vyplnením tohto riadku SP získa údaj o výške príjmu z výkonu osobnej asistencie, o ktorý sa zníži výška príjmu na základe ktorého SP posudzuje vznik resp. zánik povinného sociálneho poistenia SZČO a ďalej údaj o výške výdavkov z výkonu osobnej asistencie (upozorňujeme, zároveň musí byť vyplnený r. 6 stĺp. 1 v tabuľke č. 1 na str. 3), ktorý použije SP na výpočet vymeriavacieho základu SZČO vykonávajúcich aj činnosť osobného asistenta.