14

Príloha č. 3

Riadok 7,

Stĺpec 1

Údaj uvedený v tomto riadku použije SP na výpočet vymeriavacieho základu SZČO vykonávajúcich aj činnosť osobného asistenta.