16

Príloha č. 3

Riadok 15,

Stĺpec 1

Ak účtujete v sústave podvojného účtovníctva, uveďte výšku vašich výnosov v úhrne v tomto riadku, z ktorého SP vychádza pri posudzovaní vzniku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb k 1. júlu resp. 1. októbru kalendárneho roka (ak samostatne zárobkovo činná osoba má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) a zániku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb k 30. júnu resp. 30. septembru kalendárneho roka (ak samostatne zárobkovo činná osoba má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania).