17

Príloha č. 3

Príznak nad riadkom 15

Upozorňujeme na správne vyplnenie tohto riadku v prípade, ak účtujete v sústave podvojného účtovníctva, pretože informácia má vplyv na spôsob výpočtu vášho vymeriavacieho základu v sociálnom poistení.