Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zákazky podľa §117

Zverejnenie zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade s §117 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

p. č deň zverejnenia predmet zákazky predpokladaná hodnota
zákazky (v €)
termín dodania cenovej
ponuky k zákazke
24 07.11.2018

Sociálna poisťovňa ústredie - rekonštrukcia výťahu v prevádzkovej budove na Ul. 29. augusta 8 v Bratislave

54.533 EUR bez DPH 06.12.2018 do 9:00 hod.
23. 05.11.2018

Sociálna poisťovňa, pobočka Košice - oplotenie

87.457,00 EUR bez DPH 27.11.2018 do 9:00 hod.
22. 04.10.2018

Sociálna poisťovňa, pobočka Košice - oplotenie [zrušená]

87.457,00 EUR bez DPH 26.10.2018 do 9:00 hod.
21. 01.10.2018 Dodávka a pokládka drevených podlahových krytín pre pobočky Sociálnej poisťovne oblasť východ – Prešov

2 350,00 EUR bez DPH

8.októbra 2018 do 12,00 hod.

20. 10.09.2018

Sociálna poisťovňa, ústredie – rekonštrukcia výťahu v prevádzkovej budove na Ul. 29. augusta 8 v Bratislave [zrušená]

54.533 EUR bez DPH 05.10.2018 do 9.00 hod.
19. 23.08.2018

Sťahovanie Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava

23.825,00 EUR bez DPH

11.09.2018 do 9:00 hod.
18. 27.07.2018

Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany - vybudovanie klientskeho centra

126.745,00 EUR bez DPH 22.08.2018 do 9:00 hod.
17. 25.07.2018

Sociálna poisťovňa, DaRZ Staré Hory - stavebné úpravy

108.680,00 EUR bez DPH 15.08.2018 do 9:00 hod.
16. 03.07.2018

Sociálna poisťovňa, pobočka Senica – posuvné regály

39.207,- EUR bez DPH 18.07.2018 do 10:00 hod.
15. 02.07.2018

Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda – stavebné úpravy

37.313,- EUR bez DPH

23.07.2018 do 10:00 hod.

14. 02.07.2018

Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín – stavebné úpravy

41.388 EUR bez DPH

23.7.2018 do 10:00 hod.
13. 22.06.2018 Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra – sanácia zemnej vlhkosti 22.326 EUR bez DPH do 09.07.2018 do 9:00 hod.
12. 21.06.2018 Sociálna poisťovňa, ústredie – rekonštrukcia výťahu v prevádzkovej budove na Ul. 29. augusta 8 v Bratislave [zrušená 54.533 EUR bez DPH do 09.07.2018 do 9:00 hod
11. 18.06.2018

Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave – stavebný dozor [zrušená]

48.400 EUR bez DPH

do 26.06.2018 do 9:00 hod.

10. 18.06.2018 Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava – rekonštrukcia sociálnych zariadení

74 553 EUR bez DPH

do 29.06.2018 do 9:00 hod.

09. 14.06.2018

Oprava dažďového zvodu budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov, inštalácia čistiaceho košíka a prečistenie kanalizácie až po vpust do verejnej kanalizácie

6 435,00 EUR bez DPH


do 22.júna 2018 do 13,00 hod.
08. 21.05.2018

Vyčistenie odkvapového systému a pretmelenie spojov strechy budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov

4 020,00 EUR bez DPH

do 28.mája 2018 do 12,00 hod.

07. 21.05.2018 Maľovanie stien zadného schodiska a oprava dlažby rímsy budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov za pomoci horolezcov 5 260,00 EUR bez DPH do 28.mája 2018 do 12,00 hod.
06. 16.04.2018 Tlač informačných letákov, grafické a polygrafické služby 49 900,00 EUR bez DPH do 19.04.2018 do 09:00 hod.
05. 10.04.2018 Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave - technický dozor investora 48.400 EUR bez DPH do 18.04.2018 do 9:00 hod.
04. 05.04.2018

Akrylovanie škár medzi podlahou a záchytnými lištami átria, medzi stenami a stropmi a medzi stenami a zárubňami budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov

10 130,00 EUR bez DPH

do 13.apríla 2018 do 10,00 hod.

03.  03.04.2018 Poradenské služby – OPII – žiadosť o NFP pre národný projekt Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne“ [zrušená 6.4.2018 do 9:00 hod. 30.200 EUR bez DPH
02.  28.02.2018

Oprava kotolne – výmena zásobníka teplej úžitkovej vody a 2 ks cirkulačných čerpadiel na tlakovanie teplej úžitkovej vody do systému budovy Sociálnej poisťovne

11 200,00 EUR bez DPH

do 8.marca 2018 do 10,00 hod.

01.  19.02.2018 Oprava kotolne – výmena 4 ks elektromagnetických ventilov a elektroniky elektromagnetických ventilov kotlov kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov 2 721,00 EUR bez DPH do 23.februára 2018 do 10,00 hod.