Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zákazky podľa §117

 

Zverejnenie zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade s §117 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

p. č deň zverejnenia predmet zákazky predpokladaná hodnota
zákazky (v €)
termín dodania cenovej
ponuky k zákazke
01. 19.02.2019 Oprava kotolne – výmena 4 ks elektromagnetických ventilov a elektroniky elektromagnetických ventilov kotlov kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov
2 640,00 EUR bez DPH 1.februára 2019 do 12,00 hod.
02. 04.04.2019 Vyčistenie odkvapového systému a pretmelenie spojov strechy budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov
4 885,00 EUR bez DPH 12.apríla 2018 do 12,00 hod.
03. 17.04.2019 Oprava kotolne – výmena článku kotla K1 kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov 2 785,00 EUR bez DPH 26.apríla 2019 do 10,00 hod.