Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Formuláre


Dohoda o používaní elektronických služieb
Stiahnuť
dokument

[pdf, 256 kb]
Dohoda o používaní elektronických služieb
Dohoda o používaní elektronických služieb (pdf)

Podmienky prístupu k elektronickým službám
Stiahnuť
dokument

[pdf, 188 kb]
Podmienky prístupu k elektronickým službám
Podmienky prístupu k elektronickým službám (pdf)

Registračný list fyzickej osoby - RLFO
Stiahnuť
dokument

[pdf, 501 kb]
Registračný list fyzickej osoby - RLFO - kliknite pre podrobnosti
RLFO pre novelu zákona platnú od 01.04.2021. Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie. RLFO - vypĺňateľný na počítači
 
Registračný list fyzickej osoby - RLFO - Verzia pre tlač Registračný list fyzickej osoby - RLFO - Verzia pre tlač [pdf, 281 kb]
Registračný list fyzickej osoby - poučenie platné od 01.05.2021 Registračný list fyzickej osoby - poučenie platné od 01.05.2021 [pdf, 800 kb]
Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby [pdf, 280 kb]
Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie [pdf, 373 kb]
Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do 6 rokov jeho veku Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do 6 rokov jeho veku [pdf, 378 kb]
Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov jeho veku Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov jeho veku [pdf, 382 kb]

Čestné vyhlásenie SZČO s oprávnením o nevykonávaní činnosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 193 kb]
Čestné vyhlásenie SZČO s oprávnením o nevykonávaní činnosti
Čestné vyhlásenie SZČO, ktorá vykonáva činnosť na základe oprávnenia, o poberaní rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu (na účely § 26 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o nevykonávaní činnosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 180 kb]
Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o nevykonávaní činnosti
Čestné vyhlásenie SZČO, ktorá nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, o skončení vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (na účely § 21 ods. 4 a § 26 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o opätovnom vykonávaní  činnosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 180 kb]
Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o opätovnom vykonávaní činnosti
Čestné vyhlásenie SZČO o opätovnom začatí výkonu samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú vykonáva bez oprávnenia (na účely § 21 ods. 5 a § 26 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009
Stiahnuť
dokument

[rtf, 131 kb]
Výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009
Výpis z Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ: B) za rok 2009 podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008
Stiahnuť
dokument

[rtf, 149 kb]
Výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008
Výpis z Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ: B) za rok 2008 podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 266 kb]
Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)
na ktorú sa v oblasti sociálneho zabezpečenia uplatňujú právne predpisy Slovenskej republiky

Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (anglicky – english)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 210 kb]
Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (anglicky – english)
Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (anglicky – english)

Oznámenie slovenskej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 319 kb]
Oznámenie slovenskej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)
na ktorú sa v oblasti sociálneho zabezpečenia prestali alebo opätovne začali uplatňovať právne predpisy Slovenskej republiky

Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie.
Stiahnuť
dokument

[pdf, 786 kb]
Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie.
Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie.

Informácia o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie výšky penále
Stiahnuť
dokument

[rtf, 127 kb]
Informácia o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie výšky penále
Informácia o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie výšky penále

Čestné vyhlásenie SZČO
Stiahnuť
dokument

[rtf, 120 kb]
Čestné vyhlásenie SZČO
Čestné vyhlásenie povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby na účely určenia vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 18 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Vyhlásenie SZČO, že od vzniku pracovného pomeru nevykonáva činnosť SZČO, na ktorú má oprávnenie podľa osobitného predpisu
Stiahnuť
dokument

[rtf, 28 kb]
Vyhlásenie SZČO, že od vzniku pracovného pomeru nevykonáva činnosť SZČO, na ktorú má oprávnenie podľa osobitného predpisu
Vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby, že od vzniku pracovného pomeru nevykonáva činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú má oprávnenie podľa osobitného predpisu na účely § 21 ods. 4 písm. b) zákona o sociálnom poistení (zánik povinného poistenia SZČO)

Hlásenie úrazu na účely nemocenského
Stiahnuť
dokument

[rtf, 73 kb]
Hlásenie úrazu na účely nemocenského - kliknite pre podrobnosti
Hlásenie úrazu na účely nemocenského; SPÚ-NP-Int. 03
 
Hlásenie úrazu na účely nemocenského - PDF Hlásenie úrazu na účely nemocenského - PDF [pdf, 175 kb]

Potvrdenie na účel posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR
Stiahnuť
dokument

[rtf, 33 kb]
Potvrdenie na účel posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR
Potvrdenie na účel posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rozpočtový rok 2008

Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus
Stiahnuť
dokument

[docm, 44 kb]
Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus
Nárok uplatnený v súvislosti s koronavírusom

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu
Stiahnuť
dokument

[docx, 22 kb]
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu - kliknite pre podrobnosti
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu
 
Poučenie k vyplneniu čestného vyhlásenia Poučenie k vyplneniu čestného vyhlásenia [docx, 13 kb]

Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za december 2020)
Stiahnuť
dokument

[doc, 56 kb]
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za december 2020)
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac december 2020 do 30. júna 2021

Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za marec 2020)
Stiahnuť
dokument

[doc, 56 kb]
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za marec 2020)
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac marec 2020 do 31. decembra 2020

Späťvzatie čestného vyhlásenia
Stiahnuť
dokument

[doc, 89 kb]
Späťvzatie čestného vyhlásenia
Späťvzatie čestného vyhlásenia slúži na anulovanie požiadavky o odklad poistného za január, február, marec, apríl, máj 2021 a za mesiace v roku v roku 2020 – marec, (apríl – odpustenie poistného), máj, jún, júl a december.

Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 40 kb]
Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku
Žiadosť je určená pre dôchodcu, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba), a ktorý ku dňu, od ktorého žiada o uvoľnenie výplaty dôchodku, dovŕšil dôchodkový vek.
UPOZORNENIE: Pri použití tlačiva je nevyhnutné uviesť rodné číslo, ktoré je súčasne identifikačným číslom sociálneho poistenia.

Žiadosť o vydanie potvrdenia
Stiahnuť
dokument

[doc, 37 kb]
Žiadosť o vydanie potvrdenia
Žiadosť slúži na vydanie niekoľkých druhov potvrdení zo Sociálnej poisťovne
(o nedoplatkoch na poistnom, o splnení odvodových povinností, o dobe poistenia a i.)

Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 39 kb]
Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku
Žiadosť je určená pre dôchodcu, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba), a ktorý ku dňu, od ktorého žiada o uvoľnenie výplaty dôchodku, nedovŕšil dôchodkový vek.
UPOZORNENIE: Pri použití tlačiva je nevyhnutné uviesť rodné číslo, ktoré je súčasne identifikačným číslom sociálneho poistenia.

Čestné výhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti (vznik)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 229 kb]
Čestné výhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti (vznik)
Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby
Stiahnuť
dokument

[pdf, 374 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby
na územie iného členského štátu EÚ

Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
Stiahnuť
dokument

[pdf, 217 kb]
Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
podľa článku 12 (2) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Toto oznámenie sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol vystavený PD A1 podľa článku 13 nariadenia (ES) ak osoba zvyčajne vykonáva činnosti zamestnanca a/alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátoch

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti (zánik)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 226 kb]
Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti (zánik)
Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO

Čestné vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby o nevykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 215 kb]
Čestné vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby o nevykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti
resp. zamestnanca o nevykonávaní činnosti zamestnanca v SR

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba
Stiahnuť
dokument

[pdf, 370 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba
alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v SR.

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
Stiahnuť
dokument

[pdf, 195 kb]
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ

Natural person registration sheet
Stiahnuť
dokument

[pdf, 372 kb]
Natural person registration sheet - kliknite pre podrobnosti
Natural person registration sheet
 
Instructions for completing the natural person registration sheet Instructions for completing the natural person registration sheet [pdf, 2 Mb]

Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky (apríl 2020)
Stiahnuť
dokument

[doc, 51 kb]
Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky (apríl 2020)
Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky najmenej na 15 dní v mesiaci apríl 2020, na účely odpustenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie za kalendárny mesiac apríl 2020 na základe § 293ex zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 95/2020 Z. z.

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Stiahnuť
dokument

[pdf, 318 kb]
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy nemocenskej dávky splatné ku dňu smrti poberateľa nemocenskej dávky o vyplatenie týchto súm

Registrierungsschein der natürlichen Person (FO)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 299 kb]
Registrierungsschein der natürlichen Person (FO) - kliknite pre podrobnosti
Registrierungsschein der natürlichen Person (FO)
 
Belehrung für die Ausfüllung des Registrationsscheins der natürlichen Person Belehrung für die Ausfüllung des Registrationsscheins der natürlichen Person [pdf, 3 Mb]

Bericht der Prämie und Beiträge
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Bericht der Prämie und Beiträge - kliknite pre podrobnosti
Bericht der Prämie und Beiträge
 
Belehrung für die Ausfüllung des Monatsberichtes der Prämie und Beiträge Belehrung für die Ausfüllung des Monatsberichtes der Prämie und Beiträge [pdf, 1 Mb]

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ
Stiahnuť
dokument

[pdf, 408 kb]
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ

Čestné vyhlásenie o bydlisku na účely určenia príslušnosti k právnym predpisom sociálneho a zdravotného poistenia
Stiahnuť
dokument

[pdf, 230 kb]
Čestné vyhlásenie o bydlisku na účely určenia príslušnosti k právnym predpisom sociálneho a zdravotného poistenia
(sociálne zabezpečenie) podľa nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 a č. 987/2009

Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatnej zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch
Stiahnuť
dokument

[pdf, 215 kb]
Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatnej zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch
o zmene, ktorá nastala v situácii podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 883/2004 počas doby platnosti PD A1 (okrem zamestnancov medzinárodnej prepravy)

Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1
Stiahnuť
dokument

[pdf, 714 kb]
Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1
resp. formulára E 101 vyhotovenej v cudzom jazyku okrem češtiny

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 251 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach
Stiahnuť
dokument

[pdf, 210 kb]
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach
 
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach [docx, 34 kb]

Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch
Stiahnuť
dokument

[doc, 50 kb]
Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch
 
Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch [odt, 25 kb]

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ
Stiahnuť
dokument

[docx, 41 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ
 
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ [pdf, 312 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK [docx, 39 kb]

Čestné vyhlásenie o nepodaní daňového priznania
Stiahnuť
dokument

[doc, 42 kb]
Čestné vyhlásenie o nepodaní daňového priznania
Čestné vyhlásenie o nepodaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za zdaňovacie obdobie 2019, v súvislosti s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Späťvzatie čestného vyhlásenia o nepodaní daňového priznania
Stiahnuť
dokument

[doc, 41 kb]
Späťvzatie čestného vyhlásenia o nepodaní daňového priznania
Späťvzatie čestného vyhlásenia o nepodaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za zdaňovacie obdobie 2019, v súvislosti s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za január 2021
Stiahnuť
dokument

[doc, 58 kb]
Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za január 2021
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac január 2021 do 30. júna 2021

Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za február 2021
Stiahnuť
dokument

[doc, 58 kb]
Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za február 2021
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac február 2021 do 30. júna 2021

Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za marec 2021
Stiahnuť
dokument

[doc, 58 kb]
Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za marec 2021
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac marec 2021 do 30. júna 2021

Žiadosť o vydanie akceptačného listu
Stiahnuť
dokument

[docx, 43 kb]
Žiadosť o vydanie akceptačného listu
V prípade záujmu sporiteľa o zmenu dôchodkovej správcovskej spoločnosti v rámci II. piliera sporiteľ vyplní túto žiadosť.

Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za apríl 2021
Stiahnuť
dokument

[doc, 59 kb]
Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za apríl 2021
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac apríl 2021 do 30. júna 2021

Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za máj 2021
Stiahnuť
dokument

[doc, 59 kb]
Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za máj 2021
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac máj 2021 do 31. decembra 2023