Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

FormuláreDohoda o používaní elektronických služieb
Stiahnuť
dokument

[pdf, 256 kb]
Dohoda o používaní elektronických služieb
Dohoda o používaní elektronických služieb (pdf)

Podmienky prístupu k elektronickým službám
Stiahnuť
dokument

[pdf, 188 kb]
Podmienky prístupu k elektronickým službám
Podmienky prístupu k elektronickým službám (pdf)

Registračný list fyzickej osoby - RLFO
Stiahnuť
dokument

[pdf, 501 kb]
Registračný list fyzickej osoby - RLFO - kliknite pre podrobnosti
RLFO pre novelu zákona platnú od 01.04.2021. Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie. RLFO - vypĺňateľný na počítači
 
Registračný list fyzickej osoby - RLFO - Verzia pre tlač Registračný list fyzickej osoby - RLFO - Verzia pre tlač [pdf, 281 kb]
Registračný list fyzickej osoby - poučenie platné od 01.05.2021 Registračný list fyzickej osoby - poučenie platné od 01.05.2021 [pdf, 800 kb]
Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby [pdf, 280 kb]
Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie [pdf, 373 kb]
Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do 6 rokov jeho veku Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do 6 rokov jeho veku [pdf, 378 kb]
Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov jeho veku Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov jeho veku [pdf, 382 kb]

Žiadosť o dôchodok (všetky druhy dôchodkov)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 150 kb]
Žiadosť o dôchodok (všetky druhy dôchodkov)
Žiadosť o dôchodok je päťstranové tlačivo s dvoma prílohami Doba zamestnania, poistenia a iných činností a Zoznam príloh k žiadosti o dôchodok. V zmysle zákona o sociálnom poistení žiadosť o dôchodok so žiadateľom spisuje pobočka Sociálnej poisťovne. Uvedené tlačivo slúži len ako vzor za účelom informovania prípadných žiadateľov o dôchodok o tom, aké údaje a doklady sa vyžadujú pri podávaní žiadosti o dôchodok.

Mesačný výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - kliknite pre podrobnosti
Mesačný výkaz poistného a príspevkov platný od platný od 01.01.2021 (od obdobia 01/2021). Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie.
 
Mesačný výkaz poistného a príspevkov – poučenie platné od 01.01.2021 Mesačný výkaz poistného a príspevkov – poučenie platné od 01.01.2021 [pdf, 78 kb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha [pdf, 2 Mb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha– poučenie platné od 01.01.2021 Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha– poučenie platné od 01.01.2021 [pdf, 81 kb]

Mesačný výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - kliknite pre podrobnosti
Mesačný výkaz poistného a príspevkov platný od 1.4.2020 (od obdobia 04/2020). Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie.
 
Poučenie na vyplnenie Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.4.2020 Poučenie na vyplnenie Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.4.2020 [pdf, 604 kb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha [pdf, 2 Mb]
Poučenie na vyplnenie prílohy Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.7.2018 Poučenie na vyplnenie prílohy Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.7.2018 [pdf, 1 011 kb]

Mesačný výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - kliknite pre podrobnosti
Mesačný výkaz poistného a príspevkov platný od 1.7.2018. Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie. Určené pre tlac.
 
Poučenie na vyplnenie Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.7.2018 Poučenie na vyplnenie Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.7.2018 [pdf, 436 kb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha [pdf, 2 Mb]
Poučenie na vyplnenie prílohy Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.7.2018 Poučenie na vyplnenie prílohy Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.7.2018 [pdf, 593 kb]

Mesačný výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - kliknite pre podrobnosti
Mesačný výkaz poistného a príspevkov platný od 1.1.2014. Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie. Určené pre tlač.
 
Poučenie na vyplnenie Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.1.2014 Poučenie na vyplnenie Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.1.2014 [pdf, 90 kb]

Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha - kliknite pre podrobnosti
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha platná od 1.1.2014. Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie. Určené pre tlač.
 
Poučenie na vyplnenie prílohy Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.1.2014. Poučenie na vyplnenie prílohy Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.1.2014. [pdf, 89 kb]

Mesačný výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - kliknite pre podrobnosti
Mesačný výkaz poistného a príspevkov platný od 1.1.2013. Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie. Určené pre tlač.
 
Poučenie na vyplnenie Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.1.2013 Poučenie na vyplnenie Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.1.2013 [pdf, 105 kb]

Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha - kliknite pre podrobnosti
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha platná od 1.1.2013. Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie. Určené pre tlač.
 
Poučenie na vyplnenie prílohy Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.1.2013. Poučenie na vyplnenie prílohy Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.1.2013. [pdf, 105 kb]

Mesačný výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 923 kb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov
Mesačný výkaz poistného a príspevkov platný od 1.1.2011 (prázdne tlačivo) - nevypĺňateľný v počítači.

Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha
Stiahnuť
dokument

[pdf, 932 kb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha (prázdne tlačivo) - platná od 1.1.2011 - nevypĺňateľná v počítači.

Mesačný výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 922 kb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - kliknite pre podrobnosti
Mesačný výkaz poistného a príspevkov platný od 1.1.2011. Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie. Určené pre tlač.
 
Poučenie na vyplnenie Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.1.2011 Poučenie na vyplnenie Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.1.2011 [pdf, 115 kb]

Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha
Stiahnuť
dokument

[pdf, 931 kb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha - kliknite pre podrobnosti
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha platná od 1.1.2011. Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie. Určené pre tlač.
 
Poučenie na vyplnenie prílohy Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.1.2011. Poučenie na vyplnenie prílohy Mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1.1.2011. [pdf, 113 kb]

Mesačný výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 282 kb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - kliknite pre podrobnosti
Tlačivo sa používa za obdobie od 1. januára 2009.
 
Poučenie na vyplnenie mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1. januára 2009 Poučenie na vyplnenie mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od 1. januára 2009 [pdf, 72 kb]

Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha
Stiahnuť
dokument

[pdf, 367 kb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha - kliknite pre podrobnosti
Tlačivo je platné pre obdobie od 1. januára 2009.
 
Poučenie na vyplnenie prílohy mesačného výkazu poistného a príspevkov platnej od 1. januára 2009 Poučenie na vyplnenie prílohy mesačného výkazu poistného a príspevkov platnej od 1. januára 2009 [PDF, 74 kb]

Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha
Stiahnuť
dokument

[pdf, 315 kb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha - kliknite pre podrobnosti
Zamestnávateľ použije tlačivo na vykázanie poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie najskôr za mesiac júl 2008 a následne na ďalšie mesiace. Na vykázanie poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za obdobia pred júlom 2008 použije staré, doteraz používané tlačivo.
 
Poučenie na vyplnenie prílohy mesačného výkazu poistného a príspevkov platnej od júla 2008 Poučenie na vyplnenie prílohy mesačného výkazu poistného a príspevkov platnej od júla 2008 [PDF, 73 kb]

Mesačný výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 275 kb]
Mesačný výkaz poistného a príspevkov - kliknite pre podrobnosti
Zamestnávateľ použije tlačivo na vykázanie poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za mesiac júl 2008 a ďalšie mesiace. Na vykázanie poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za obdobia pred júlom 2008 použije staršie, dovtedy používané tlačivo.
 
Poučenie na vyplnenie mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od júla 2008 Poučenie na vyplnenie mesačného výkazu poistného a príspevkov platného od júla 2008 [pdf, 72 kb]

Výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Výkaz poistného a príspevkov - kliknite pre podrobnosti
Výkaz poistného a príspevkov platný od 01.01.2021 (od obdobia 01/2021). Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie.
 
Výkaz poistného a príspevkov – poučenie - platné od 01.01.2021 Výkaz poistného a príspevkov – poučenie - platné od 01.01.2021 [pdf, 79 kb]
Výkaz poistného a príspevkov - príloha Výkaz poistného a príspevkov - príloha [pdf, 2 Mb]
Výkaz poistného a príspevkov - príloha – poučenie platné od 01.01.2021 Výkaz poistného a príspevkov - príloha – poučenie platné od 01.01.2021 [pdf, 113 kb]

Výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Výkaz poistného a príspevkov - kliknite pre podrobnosti
Výkaz poistného a príspevkov platný od 1.4.2020 (od obdobia 04/2020). Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie.
 
Poučenie na vyplnenie Výkazu poistného a príspevkov platného od 1.4.2020 Poučenie na vyplnenie Výkazu poistného a príspevkov platného od 1.4.2020 [pdf, 1 Mb]
Výkaz poistného a príspevkov - príloha Výkaz poistného a príspevkov - príloha [pdf, 2 Mb]
Poučenie na vyplnenie prílohy Výkazu poistného a príspevkov platného od 1.7.2018 Poučenie na vyplnenie prílohy Výkazu poistného a príspevkov platného od 1.7.2018 [pdf, 2 Mb]

Výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Výkaz poistného a príspevkov - kliknite pre podrobnosti
Výkaz poistného a príspevkov platný od 1.7.2018. Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie. Určené pre tlač.
 
Poučenie na vyplnenie Výkazu poistného a príspevkov platného od 1.7.2018 Poučenie na vyplnenie Výkazu poistného a príspevkov platného od 1.7.2018 [pdf, 887 kb]
Výkaz poistného a príspevkov - príloha Výkaz poistného a príspevkov - príloha [pdf, 2 Mb]
Poučenie na vyplnenie prílohy Výkazu poistného a príspevkov platného od 1.7.2018 Poučenie na vyplnenie prílohy Výkazu poistného a príspevkov platného od 1.7.2018 [pdf, 1 Mb]

Výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Výkaz poistného a príspevkov - kliknite pre podrobnosti
Výkaz poistného a príspevkov platný od 1.1.2014. Určené pre tlač.
 
Poučenie na vyplnenie výkazu poistného a príspevkov Poučenie na vyplnenie výkazu poistného a príspevkov [pdf, 86 kb]

Výkaz poistného a príspevkov - príloha
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Výkaz poistného a príspevkov - príloha - kliknite pre podrobnosti
Výkaz poistného a príspevkov - príloha - platný od 1.1.2014. Určené pre tlač.
 
Poučenie na vyplnenie výkazu poistného a príspevkov - príloha Poučenie na vyplnenie výkazu poistného a príspevkov - príloha [pdf, 1 Mb]

Výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Výkaz poistného a príspevkov - kliknite pre podrobnosti
Výkaz poistného a príspevkov platný od 1.1.2013. Určené pre tlač.
 
Poučenie na vyplnenie výkazu poistného a príspevkov Poučenie na vyplnenie výkazu poistného a príspevkov [pdf, 92 kb]

Výkaz poistného a príspevkov - príloha
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Výkaz poistného a príspevkov - príloha - kliknite pre podrobnosti
Výkaz poistného a príspevkov - príloha - platný od 1.1.2013. Určené pre tlač.
 
Poučenie na vyplnenie výkazu poistného a príspevkov - príloha Poučenie na vyplnenie výkazu poistného a príspevkov - príloha [pdf, 98 kb]

Výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 923 kb]
Výkaz poistného a príspevkov
Výkaz poistného a príspevkov - platný od 1.1.2011 - prázdne tlačivo - nevypĺňateľný v počítačI

Výkaz poistného a príspevkov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 922 kb]
Výkaz poistného a príspevkov - kliknite pre podrobnosti
Výkaz poistného a príspevkov platný od 1.1.2011. Určené pre tlač.
 
Poučenie na vyplnenie výkazu poistného a príspevkov Poučenie na vyplnenie výkazu poistného a príspevkov [pdf, 103 kb]

Výkaz poistného a príspevkov - príloha
Stiahnuť
dokument

[pdf, 931 kb]
Výkaz poistného a príspevkov - príloha - kliknite pre podrobnosti
Výkaz poistného a príspevkov - príloha - platný od 1.1.2011. Určené pre tlač.
 
Poučenie na vyplnenie výkazu poistného a príspevkov - príloha Poučenie na vyplnenie výkazu poistného a príspevkov - príloha [pdf, 100 kb]

Výkaz poistného a príspevkov - príloha
Stiahnuť
dokument

[pdf, 932 kb]
Výkaz poistného a príspevkov - príloha
Výkaz poistného a príspevkov - príloha - platný od 1.1.2011 - prázdne tlačivo - nevypĺňateľný v počítači

Čestné vyhlásenie SZČO s oprávnením o nevykonávaní činnosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 193 kb]
Čestné vyhlásenie SZČO s oprávnením o nevykonávaní činnosti
Čestné vyhlásenie SZČO, ktorá vykonáva činnosť na základe oprávnenia, o poberaní rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu (na účely § 26 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o nevykonávaní činnosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 180 kb]
Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o nevykonávaní činnosti
Čestné vyhlásenie SZČO, ktorá nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, o skončení vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (na účely § 21 ods. 4 a § 26 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o opätovnom vykonávaní  činnosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 180 kb]
Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o opätovnom vykonávaní činnosti
Čestné vyhlásenie SZČO o opätovnom začatí výkonu samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú vykonáva bez oprávnenia (na účely § 21 ods. 5 a § 26 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Registračný list zamestnávateľa RLZ
Stiahnuť
dokument

[pdf, 564 kb]
Registračný list zamestnávateľa RLZ - kliknite pre podrobnosti
Registračný list zamestnávateľa platný od 01.01.2021. Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie.
 
Registračný list zamestnávateľa RLZ - Verzia pre tlač Registračný list zamestnávateľa RLZ - Verzia pre tlač [pdf, 156 kb]
Poučenie na vyplnenie Registračného listu zamestnávateľa Poučenie na vyplnenie Registračného listu zamestnávateľa [pdf, 126 kb]

Výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009
Stiahnuť
dokument

[rtf, 131 kb]
Výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009
Výpis z Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ: B) za rok 2009 podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008
Stiahnuť
dokument

[rtf, 149 kb]
Výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008
Výpis z Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ: B) za rok 2008 podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 266 kb]
Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)
na ktorú sa v oblasti sociálneho zabezpečenia uplatňujú právne predpisy Slovenskej republiky

Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (anglicky – english)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 210 kb]
Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (anglicky – english)
Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (anglicky – english)

Oznámenie slovenskej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 319 kb]
Oznámenie slovenskej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)
na ktorú sa v oblasti sociálneho zabezpečenia prestali alebo opätovne začali uplatňovať právne predpisy Slovenskej republiky

Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie.
Stiahnuť
dokument

[pdf, 786 kb]
Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie.
Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie.

Žiadosť o vrátenie poistného (DOCX)
Stiahnuť
dokument

[doc, 61 kb]
Žiadosť o vrátenie poistného (DOCX) - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o vrátenie poistného na sociálne poistenie, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu na základe § 145 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 
Žiadosť o vrátenie poistného (ODT) Žiadosť o vrátenie poistného (ODT) [odt, 17 kb]

Čestné vyhlásenie
Stiahnuť
dokument

[docx, 35 kb]
Čestné vyhlásenie - kliknite pre podrobnosti
Čestné vyhlásenie na účely úrazového poistenia
 
Čestné vyhlásenie na účely úrazového poistenia formát (ODT) Čestné vyhlásenie na účely úrazového poistenia formát (ODT) [odt, 25 kb]

Posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia.
Stiahnuť
dokument

[pdf, 147 kb]
Posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia.
Vyplníte po stiahnutí

Informácia o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie výšky penále
Stiahnuť
dokument

[rtf, 127 kb]
Informácia o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie výšky penále
Informácia o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie výšky penále

Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca e-mailom alebo faxom
Stiahnuť
dokument

[doc, 156 kb]
Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca e-mailom alebo faxom
Vyplnené tlačivo odošlite ako prílohu e-mailom na adresu hlasenie@socpoist.sk alebo faxom na čísla +421 906 171 865, +421 906 171 723. V prípade vyššieho počtu zamestnancov použite ďalšiu stranu. Tlačivo sa použije buď iba na prihlásenie, alebo iba na odhlásenie zamestnanca. Údaje je potrebné najneskôr do troch dní potvrdiť predložením vyplneného Registračného listu FO Sociálnej poisťovni. Pokiaľ k vzniku poistenia vôbec nedošlo (odstúpenie od zmluvy) predložte Registračný list FO – zrušenie prihlásenia.

Čestné vyhlásenie SZČO
Stiahnuť
dokument

[rtf, 120 kb]
Čestné vyhlásenie SZČO
Čestné vyhlásenie povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby na účely určenia vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 18 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Vyhlásenie SZČO, že od vzniku pracovného pomeru nevykonáva činnosť SZČO, na ktorú má oprávnenie podľa osobitného predpisu
Stiahnuť
dokument

[rtf, 28 kb]
Vyhlásenie SZČO, že od vzniku pracovného pomeru nevykonáva činnosť SZČO, na ktorú má oprávnenie podľa osobitného predpisu
Vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby, že od vzniku pracovného pomeru nevykonáva činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú má oprávnenie podľa osobitného predpisu na účely § 21 ods. 4 písm. b) zákona o sociálnom poistení (zánik povinného poistenia SZČO)

Posudok o bolestnom a o sťažení spločenského uplatnenia
Stiahnuť
dokument

[rtf, 78 kb]
Posudok o bolestnom a o sťažení spločenského uplatnenia
Dokument WORD. Vyplníte v počítači

Príloha k žiadosti o dôchodok pre osoby žijúce v cudzine
Stiahnuť
dokument

[pdf, 156 kb]
Príloha k žiadosti o dôchodok pre osoby žijúce v cudzine
Príloha k žiadosti o dôchodok pre osoby žijúce v cudzine - starostlivosť o deti

Úhrady za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia podľa Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045 – 7/2004 – OAP z 15. decembra 2004
Stiahnuť
dokument

[rtf, 36 kb]
Úhrady za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia podľa Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045 – 7/2004 – OAP z 15. decembra 2004 - kliknite pre podrobnosti
Potrebné tlačivá, kódy a skratky a podmienky elektronického vykazovania zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia nájdete na konci informácie.
 
Príloha č. 1: Vyžiadanie zdravotného výkonu na účely sociálneho poistenia Príloha č. 1: Vyžiadanie zdravotného výkonu na účely sociálneho poistenia [pdf, 366 kb]
Príloha č. 2: Vyžiadanie ústavnej starostlivosti na účely sociálneho poistenia posudkovým lekárom Príloha č. 2: Vyžiadanie ústavnej starostlivosti na účely sociálneho poistenia posudkovým lekárom [pdf, 366 kb]
Príloha č. 3 (str. 1): Základný zúčtovací doklad pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Príloha č. 3 (str. 1): Základný zúčtovací doklad pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti [pdf, 424 kb]
Prílohy č. 3a + 3b (str. 2 - 3 prílohy č. 3): Kódy a skratky zdravotných výkonov; Pokyny na vyplňovanie základného zúčtovacieho dokladu Prílohy č. 3a + 3b (str. 2 - 3 prílohy č. 3): Kódy a skratky zdravotných výkonov; Pokyny na vyplňovanie základného zúčtovacieho dokladu [rtf, 67 kb]
 Príloha č. 4: Podmienky elektronického vykazovania zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia Príloha č. 4: Podmienky elektronického vykazovania zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia [rtf, 75 kb]

Žiadosť o náhradu trov konania
Stiahnuť
dokument

[rtf, 211 kb]
Žiadosť o náhradu trov konania
§ 203 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (RTF)

Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty
Stiahnuť
dokument

[rtf, 190 kb]
Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty
Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty § 192 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (RTF)

Oznámenie poistnej udalosti
Stiahnuť
dokument

[rtf, 217 kb]
Oznámenie poistnej udalosti - kliknite pre podrobnosti
Oznámenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa § 231 ods. 1 písm. h) až j) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
 
Oznámenie poistnej udalosti (DOCX) Oznámenie poistnej udalosti (DOCX) [docx, 40 kb]

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa dobrovoľne neprihlásila na dôchodkové poistenie
Stiahnuť
dokument

[rtf, 50 kb]
Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa dobrovoľne neprihlásila na dôchodkové poistenie
Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa dobrovoľne neprihlásila na dôchodkové poistenie (o sfalšovaní prihlášky a zneužití osobných údajov treťou osobu, ktorá prihlášku podala za účelom získania klienta na starobné dôchodkové sporenie).

Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke
Stiahnuť
dokument

[pdf, 192 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke
Na účely poukazovania dôchodku na účet v banke odporúčame mať zriadený účet v niektorej z nasledovných bánk:
Československá obchodná banka, a. s., J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Národná banka Slovenska, Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, OTP banka, a. s., 365.bank, a. s. (vzťahuje sa aj na 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka), Prima banka Slovensko, a. s., Privatbanka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Tatra banka, a. s. (vzťahuje sa aj na Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Všeobecná úverová banka, a. s., BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR.
Iba na stiahnutie.

Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu
Stiahnuť
dokument

[pdf, 233 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu
Na účely poukazovania dôchodku na účet manžela/manželky v banke odporúčame mať zriadený účet v niektorej z nasledovných bánk:
Československá obchodná banka, a. s., J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Národná banka Slovenska, Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, OTP banka, a. s., Prima banka Slovensko, a. s., Privatbanka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Tatra banka, a. s. (vzťahuje sa aj na Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Všeobecná úverová banka, a. s., BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR.
Iba na stiahnutie.

Oznámenie zmien rozhodujúcich na poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke
Stiahnuť
dokument

[pdf, 377 kb]
Oznámenie zmien rozhodujúcich na poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke
Tlačivo možno použiť ako žiadosť o ukončenie poukazovania dôchodku na účet v banke, ako aj na oznámenie zmeny adresy bydliska, zmeny priezviska (mena) a všetkých ďalších zmien, ktoré sú rozhodujúce na trvanie nároku na dôchodok a jeho výplatu.
Iba na stiahnutie.

Čestné vyhlásenie žiadateľa - žiadateľky o uvoľnenie výplaty vdoveckého - vdovského dôchodku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 11 kb]
Čestné vyhlásenie žiadateľa - žiadateľky o uvoľnenie výplaty vdoveckého - vdovského dôchodku
Čestné vyhlásenie žiadateľa alebo žiadateľky o uvoľnenie výplaty vdoveckého alebo vdovského dôchodku o tom, že uzatvoril/a alebo neuzatvoril/a nové manželstvo.
Iba na stiahnutie.

Čestné vyhlásenie na účely výplaty splatných súm na dôchodkovej dávke po zomretom - zomretej
Stiahnuť
dokument

[pdf, 168 kb]
Čestné vyhlásenie na účely výplaty splatných súm na dôchodkovej dávke po zomretom - zomretej
Čestné vyhlásenie na účely výplaty súm dôchodku splatných ku dňu smrti.
Tlačivo je potrebné podpísať a podpis musí byť osvedčený okresným úradom, obcou alebo notárom. Údaje uvedené v čestnom vyhlásení sa môžu uviesť aj do zápisnice, ktorú s vami spíše príslušný zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne, pred ktorým zápisnicu podpíšete.

Evidenčný list dôchodkového poistenia
Stiahnuť
dokument

[pdf, 364 kb]
Evidenčný list dôchodkového poistenia - kliknite pre podrobnosti
Tlačivo je určené na evidovanie období dôchodkového poistenia a vymeriavacích základov získaných od 1. januára 2004. Za zamestnanca ho vypĺňa a potvrdzuje zamestnávateľ, za samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu ho vypĺňa a potvrdzuje miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.
Údaje do konca roka 2008 vypĺňajte v slovenských korunách, od 1. januára 2009 zadávajte eurá. Pred vypĺňaním riadkov obdobia dôchodkového poistenia ako prvý v riadku uveďte údaj ,,Kalendárny rok". V prípade, že uvediete rok 2009 (a neskôr vyšší), bude sprístupnená možnosť uvádzania hodnôt s desatinnými miestami pre euro (oddeliť ich treba čiarkou).
Tlačivo je vo formáte PDF, a preto je na jeho bezproblémové používanie a vypĺňanie potrebné použiť program Adobe reader verzie 8 alebo 9, a nie verziu Adobe Acrobat Reader 6.0 CE.
 
Návod na vyplnenie jednotlivých rubrík evidenčného listu dôchodkového poistenia Návod na vyplnenie jednotlivých rubrík evidenčného listu dôchodkového poistenia [pdf, 459 kb]
Povinnosti zamestnávateľov v dôchodkovom poistení Povinnosti zamestnávateľov v dôchodkovom poistení [pdf, 1 Mb]

Hlásenie úrazu na účely nemocenského
Stiahnuť
dokument

[rtf, 73 kb]
Hlásenie úrazu na účely nemocenského - kliknite pre podrobnosti
Hlásenie úrazu na účely nemocenského; SPÚ-NP-Int. 03
 
Hlásenie úrazu na účely nemocenského - PDF Hlásenie úrazu na účely nemocenského - PDF [pdf, 175 kb]

Potvrdenie na účel posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR
Stiahnuť
dokument

[rtf, 33 kb]
Potvrdenie na účel posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR
Potvrdenie na účel posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rozpočtový rok 2008

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 126 kb]
Žiadosť o dávku v nezamestnanosti - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o dávku v nezamestnanosti
 
Informácie pre žiadateľa o dávku v nezamestnanosti <br/>[Informácie o právach a povinnostiach žiadateľa o DvN a poberateľa DvN] Informácie pre žiadateľa o dávku v nezamestnanosti
[Informácie o právach a povinnostiach žiadateľa o DvN a poberateľa DvN]
[pdf, 62 kb]
Skutočnosti vo vzťahu k výkonu zamestnania alebo SZČO v EÚ <br />[Poistenec použije formulár, ak v posledných 4 rokoch pracoval v EÚ, EHP a vo Švajčiarsku] Skutočnosti vo vzťahu k výkonu zamestnania alebo SZČO v EÚ
[Poistenec použije formulár, ak v posledných 4 rokoch pracoval v EÚ, EHP a vo Švajčiarsku]
[pdf, 57 kb]

Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok
Stiahnuť
dokument

[pdf, 54 kb]
Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok
Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok na účely nároku na dávku v nezamestnanosti, 2020

Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v cudzine mimo štátov EHP a Švajčiarskej konfederácie
Stiahnuť
dokument

[pdf, 284 kb]
Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v cudzine mimo štátov EHP a Švajčiarskej konfederácie - kliknite pre podrobnosti
Potvrdenie je určené pre osoby žijúce v cudzine mimo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie. Potvrdením sa za účelom výplaty dôchodku štvrťročne preukazuje žitie poberateľa dôchodku.
 
Potvrdenie o žití (anglicky - english) Potvrdenie o žití (anglicky - english) [pdf, 227 kb]
Potvrdenie o žití (hebrejsky - עברית) Potvrdenie o žití (hebrejsky - עברית) [pdf, 581 kb]
Potvrdenie o žití (srbsky - српски) Potvrdenie o žití (srbsky - српски) [pdf, 239 kb]
Potvrdenie o žití (španielsky - espanol) Potvrdenie o žití (španielsky - espanol) [pdf, 224 kb]
Potvrdenie o žití (ukrajinsky - Український) Potvrdenie o žití (ukrajinsky - Український) [pdf, 245 kb]
Potvrdenie o žití (turecky – türkçe) Potvrdenie o žití (turecky – türkçe) [pdf, 222 kb]
Potvrdenie o žití (macedónsky – македонски) Potvrdenie o žití (macedónsky – македонски) [pdf, 323 kb]
Potvrdenie o žití (čiernohorsky) Potvrdenie o žití (čiernohorsky) [pdf, 216 kb]
Potvrdenie o žití (japonsky) Potvrdenie o žití (japonsky) [pdf, 301 kb]

Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v štátoch EHP a vo Švajčiarskej konfederácii
Stiahnuť
dokument

[pdf, 241 kb]
Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v štátoch EHP a vo Švajčiarskej konfederácii - kliknite pre podrobnosti
Potvrdenie je určené pre osoby žijúce v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarskej konfederácii. Potvrdením sa za účelom plynulej výplaty dôchodku raz ročne preukazuje žitie poberateľa dôchodku.
 
Potvrdenie o žití (anglicky - english) Potvrdenie o žití (anglicky - english) [pdf, 90 kb]
Potvrdenie o žití (bulharsky - български) Potvrdenie o žití (bulharsky - български) [pdf, 103 kb]
Potvrdenie o žití (česky - česky) Potvrdenie o žití (česky - česky) [pdf, 91 kb]
Potvrdenie o žití (chorvátsky – hrvatski) Potvrdenie o žití (chorvátsky – hrvatski) [pdf, 93 kb]
Potvrdenie o žití (francúzsky - francais) Potvrdenie o žití (francúzsky - francais) [pdf, 91 kb]
Potvrdenie o žití (holandsky - Nederlands) Potvrdenie o žití (holandsky - Nederlands) [pdf, 92 kb]
Potvrdenie o žití (maďarsky - magyar) Potvrdenie o žití (maďarsky - magyar) [pdf, 93 kb]
Potvrdenie o žití (nemecky - deutsch) Potvrdenie o žití (nemecky - deutsch) [pdf, 92 kb]
Potvrdenie o žití (poľsky - polski) Potvrdenie o žití (poľsky - polski) [pdf, 97 kb]
Potvrdenie o žití (španielsky - espanol) Potvrdenie o žití (španielsky - espanol) [pdf, 93 kb]
Potvrdenie o žití (švédsky - svenska) Potvrdenie o žití (švédsky - svenska) [pdf, 91 kb]
Potvrdenie o žití (taliansky - italiano) Potvrdenie o žití (taliansky - italiano) [pdf, 91 kb]

Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty
Stiahnuť
dokument

[docx, 50 kb]
Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty - kliknite pre podrobnosti
§ 92 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 
Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty [odt, 36 kb]

Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus
Stiahnuť
dokument

[docm, 44 kb]
Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus
Nárok uplatnený v súvislosti s koronavírusom

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu
Stiahnuť
dokument

[docx, 22 kb]
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu - kliknite pre podrobnosti
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu
 
Poučenie k vyplneniu čestného vyhlásenia Poučenie k vyplneniu čestného vyhlásenia [docx, 13 kb]

Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 220 kb]
Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku
Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku SPÚ-NP Int. 04

Žiadosť o opätovné prehodnotenie nároku na dávku v nezamestnanosti
Stiahnuť
dokument

[doc, 80 kb]
Žiadosť o opätovné prehodnotenie nároku na dávku v nezamestnanosti
Žiadosť o opätovné prehodnotenie nároku na dávku v nezamestnanosti, rok 2018

Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za december 2020)
Stiahnuť
dokument

[doc, 56 kb]
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za december 2020)
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac december 2020 do 30. júna 2021

Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti
Stiahnuť
dokument

[doc, 76 kb]
Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti
Žiadosť o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia - platná od 2018

Žiadosť o dávku garančného poistenia
Stiahnuť
dokument

[pdf, 477 kb]
Žiadosť o dávku garančného poistenia
Žiadosť o dávku garančného poistenia - platná od 1.1.2019

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia
Stiahnuť
dokument

[pdf, 479 kb]
Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia
Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia - platné od 1.1.2019

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 313 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Žiadosť o výplatu dávky v nezamestnanosti v hotovosti, na účet manžela (manželky) v banke, o vykonanie zmeny čísla účtu príjemcu/poberateľa dávky v prípade, ak zmena vznikla v období poberania dávky v nezamestnanosti alebo o opätovné vyplatenie neprevzatej dávky v nezamestnanosti.

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Stiahnuť
dokument

[pdf, 318 kb]
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky v nezamestnanosti splatné ku dňu smrti poberateľa dávky v nezamestnanosti, o vyplatenie týchto súm.

Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za júl 2020)
Stiahnuť
dokument

[doc, 57 kb]
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za júl 2020)
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac júl 2020 do 31. decembra 2020

Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za jún 2020)
Stiahnuť
dokument

[doc, 56 kb]
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za jún 2020)
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac jún 2020 do 31. decembra 2020

Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za máj 2020)
Stiahnuť
dokument

[doc, 56 kb]
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za máj 2020)
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac máj 2020 do 31. decembra 2020

Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 50 kb]
Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti
Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti - platné od 1.1.2018

Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za marec 2020)
Stiahnuť
dokument

[doc, 56 kb]
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za marec 2020)
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac marec 2020 do 31. decembra 2020

Späťvzatie čestného vyhlásenia
Stiahnuť
dokument

[doc, 89 kb]
Späťvzatie čestného vyhlásenia
Späťvzatie čestného vyhlásenia slúži na anulovanie požiadavky o odklad poistného za január, február, marec, apríl, máj 2021 a za mesiace v roku v roku 2020 – marec, (apríl – odpustenie poistného), máj, jún, júl a december.

Request for payment of the benefit amount /change in the payment place of the benefit amount/repeated payment of the uncollected benefit amount
Stiahnuť
dokument

[pdf, 620 kb]
Request for payment of the benefit amount /change in the payment place of the benefit amount/repeated payment of the uncollected benefit amount
Request for payment of the benefit amount /change in the payment place of the benefit amount/repeated payment of the uncollected benefit amount

Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 621 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky
Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky na účet v banke pre osoby s bydliskom v Čiernej Hore

Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku (fyzická osoba s odvodovou úľavou)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 230 kb]
Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku (fyzická osoba s odvodovou úľavou)
Žiadosť je určená pre dôchodcu, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu, že sa stal osobou s odvodovou úľavou podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorší predpisov, a ktorý ku dňu, od ktorého žiada o uvoľnenie výplaty dôchodku, nedovŕšil dôchodkový vek.
UPOZORNENIE: Pri použití tlačiva je nevyhnutné uviesť rodné číslo, ktoré je súčasne identifikačným číslom sociálneho poistenia.

Žiadosť o priame poukazovanie kanadského dôchodku na účet v SR
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Žiadosť o priame poukazovanie kanadského dôchodku na účet v SR
Žiadosť o priame poukazovanie kanadského dôchodku na účet v SR

Žiadosť o dôchodok zo Spojených štátov amerických
Stiahnuť
dokument

[pdf, 578 kb]
Žiadosť o dôchodok zo Spojených štátov amerických
UPOZORNENIE: tlačivo slúži len na informatívne účely. Je potrebné, aby ste sa za účelom podania žiadosti o dôchodok zo Spojených štátov amerických dostavili na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta Vášho bydliska, kde s Vami príslušný zamestnanec spíše rovnaké tlačivo elektronicky, ktoré bude Sociálnou poisťovňou postúpené príslušnej inštitúcii Spojených štátov amerických na ďalšie konanie.

Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku (fyzická osoba s odvodovou úľavou)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 307 kb]
Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku (fyzická osoba s odvodovou úľavou)
Žiadosť je určená pre dôchodcu, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu, že sa stal osobou s odvodovou úľavou podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorší predpisov, a ktorý ku dňu, od ktorého žiada o uvoľnenie výplaty dôchodku, dovŕšil dôchodkový vek.
UPOZORNENIE: Pri použití tlačiva je nevyhnutné uviesť rodné číslo, ktoré je súčasne identifikačným číslom sociálneho poistenia.

Žiadosť o invalidný dôchodok z Macedónskej republiky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 255 kb]
Žiadosť o invalidný dôchodok z Macedónskej republiky
UPOZORNENIE: tlačivo slúži len na informatívne účely. Je potrebné, aby ste sa za účelom podania žiadosti o dôchodok z Macedónskej republiky dostavili na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta Vášho bydliska, kde s Vami príslušný zamestnanec spíše rovnaké tlačivo elektronicky, ktoré bude Sociálnou poisťovňou postúpené príslušnej inštitúcii Macedónskej republiky na ďalšie konanie.

Žiadosť o pozostalostný dôchodok z Macedónskej republiky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 217 kb]
Žiadosť o pozostalostný dôchodok z Macedónskej republiky
UPOZORNENIE: tlačivo slúži len na informatívne účely. Je potrebné, aby ste sa za účelom podania žiadosti o dôchodok z Macedónskej republiky dostavili na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta Vášho bydliska, kde s Vami príslušný zamestnanec spíše rovnaké tlačivo elektronicky, ktoré bude Sociálnou poisťovňou postúpené príslušnej inštitúcii Macedónskej republiky na ďalšie konanie.

Žiadosť o dôchodok pre osoby žijúce v Spojených štátoch amerických / Claim for pension benefits for persons living in the territory of United States of America
Stiahnuť
dokument

[pdf, 333 kb]
Žiadosť o dôchodok pre osoby žijúce v Spojených štátoch amerických / Claim for pension benefits for persons living in the territory of United States of America
Žiadosť o dôchodok je určená pre osoby žijúce na území Spojených štátov amerických. Žiadosť o dôchodok je potrebné vyplniť podľa inštrukcií uvedených na 7. a 8. strane v časti „Poučenie“/ „Instructions“ a podpísať pred príslušným zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia Spojených štátov amerických. Príslušná inštitúcia Spojených štátov amerických postúpi vyplnenú žiadosť Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

Žiadosť o dôchodok z Japonska
Stiahnuť
dokument

[pdf, 473 kb]
Žiadosť o dôchodok z Japonska - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z Japonska.
 
Návod na vyplnenie žiadosti Návod na vyplnenie žiadosti [pdf, 2 Mb]

Súhlas so sprístupnením osobných údajov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 92 kb]
Súhlas so sprístupnením osobných údajov
Tlačivo je určené pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z Japonska.

Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 40 kb]
Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku
Žiadosť je určená pre dôchodcu, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba), a ktorý ku dňu, od ktorého žiada o uvoľnenie výplaty dôchodku, dovŕšil dôchodkový vek.
UPOZORNENIE: Pri použití tlačiva je nevyhnutné uviesť rodné číslo, ktoré je súčasne identifikačným číslom sociálneho poistenia.

Žiadosť o starobný dôchodok zo Štátu Izrael
Stiahnuť
dokument

[pdf, 870 kb]
Žiadosť o starobný dôchodok zo Štátu Izrael
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku zo Štátu Izrael.

Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky na účet v banke pre osoby s bydliskom v Japonsku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 371 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky na účet v banke pre osoby s bydliskom v Japonsku
Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky na účet v banke pre osoby s bydliskom v Japonsku

Žiadosť o starobný dôchodok z Macedónskej republiky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 248 kb]
Žiadosť o starobný dôchodok z Macedónskej republiky
UPOZORNENIE: tlačivo slúži len na informatívne účely. Je potrebné, aby ste sa za účelom podania žiadosti o dôchodok z Macedónskej republiky dostavili na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta Vášho bydliska, kde s Vami príslušný zamestnanec spíše rovnaké tlačivo elektronicky, ktoré bude Sociálnou poisťovňou postúpené príslušnej inštitúcii Macedónskej republiky na ďalšie konanie.

Žiadosť o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 422 kb]
Žiadosť o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku
Žiadosť je určená pre vdovu, ktorej manžel zomrel pred 1. januárom 2004 a nárok na výplatu vdovského dôchodku jej zanikol (t. j. vdovský dôchodok sa jej prestal vyplácať po 30. júni 2003).

Žiadosť o vydanie potvrdenia
Stiahnuť
dokument

[doc, 37 kb]
Žiadosť o vydanie potvrdenia
Žiadosť slúži na vydanie niekoľkých druhov potvrdení zo Sociálnej poisťovne
(o nedoplatkoch na poistnom, o splnení odvodových povinností, o dobe poistenia a i.)

Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 39 kb]
Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku
Žiadosť je určená pre dôchodcu, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba), a ktorý ku dňu, od ktorého žiada o uvoľnenie výplaty dôchodku, nedovŕšil dôchodkový vek.
UPOZORNENIE: Pri použití tlačiva je nevyhnutné uviesť rodné číslo, ktoré je súčasne identifikačným číslom sociálneho poistenia.

Čestné výhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti (vznik)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 229 kb]
Čestné výhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti (vznik)
Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO

Žiadosť o vyrovnávací príplatok
Stiahnuť
dokument

[pdf, 571 kb]
Žiadosť o vyrovnávací príplatok - kliknite pre podrobnosti
Tlačivo „Žiadosť o vyrovnávací príplatok“ slúži na podanie žiadosti o vyrovnávací príplatok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky aj mimo územia Slovenskej republiky.
 
Informácia k Žiadosti o vyrovnávací príplatok Informácia k Žiadosti o vyrovnávací príplatok [pdf, 395 kb]

Žiadosť o príspevok športovému reprezentantovi
Stiahnuť
dokument

[pdf, 363 kb]
Žiadosť o príspevok športovému reprezentantovi - kliknite pre podrobnosti
Tlačivo „Žiadosť o príspevok športovému reprezentantovi“ slúži na podanie žiadosti o príspevok športovému reprezentantovi.
 
Informácia k Príspevku športovému reprezentantovi Informácia k Príspevku športovému reprezentantovi [pdf, 266 kb]

Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1
Stiahnuť
dokument

[pdf, 145 kb]
Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 pre účely nároku na dávku v nezamestnanosti v zmysle článku 61 a 62 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a článku 54 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.
 
Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 DOCX Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 DOCX [docx, 27 kb]
Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 ODT Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 ODT [odt, 19 kb]
Antrag auf Austellung des Formblattes E 301 oder des übertragbaren Dokuments PD U1 Antrag auf Austellung des Formblattes E 301 oder des übertragbaren Dokuments PD U1 [pdf, 218 kb]
Application for issuing the form E 301 or the portable document PD U1 Application for issuing the form E 301 or the portable document PD U1 [pdf, 127 kb]

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby
Stiahnuť
dokument

[pdf, 362 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby
na územie iného členského štátu EÚ

Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
Stiahnuť
dokument

[pdf, 205 kb]
Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
podľa článku 12 (2) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Toto oznámenie sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol vystavený PD A1 podľa článku 13 nariadenia (ES) ak osoba zvyčajne vykonáva činnosti zamestnanca a/alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátoch

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca
Stiahnuť
dokument

[pdf, 410 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca
na územie iného členského štátu EÚ

Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
Stiahnuť
dokument

[pdf, 208 kb]
Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
podľa článku 12 (1) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Toto oznámenie sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol vystavený PD A1 podľa článku 13 nariadenia (ES) ak osoba zvyčajne vykonáva činnosti zamestnanca a/alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátoch.

Application for issuing the form E 301 or the portable document PD U1
Stiahnuť
dokument

[pdf, 127 kb]
Application for issuing the form E 301 or the portable document PD U1
Application for issuing the form E 301 or the portable document PD U1

Žiadosť o invalidný dôchodok zo Štátu Izrael
Stiahnuť
dokument

[pdf, 893 kb]
Žiadosť o invalidný dôchodok zo Štátu Izrael
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie invalidného dôchodku zo Štátu Izrael

Čestné vyhlásenie o preklade výpisu z obchodného alebo iného registra, na základe ktorého je činnosť zamestnávateľa povolená vyhotoveného v cudzom jazyku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 328 kb]
Čestné vyhlásenie o preklade výpisu z obchodného alebo iného registra, na základe ktorého je činnosť zamestnávateľa povolená vyhotoveného v cudzom jazyku
Čestné vyhlásenie o preklade výpisu z obchodného alebo iného registra, na základe ktorého je činnosť zamestnávateľa povolená vyhotoveného v cudzom jazyku

Žiadosť o starobný dôchodok a invalidný dôchodok zo Srbskej republiky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 258 kb]
Žiadosť o starobný dôchodok a invalidný dôchodok zo Srbskej republiky
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zo Srbskej republiky.

Žiadosť o pozostalostný dôchodok zo Srbskej republiky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 329 kb]
Žiadosť o pozostalostný dôchodok zo Srbskej republiky
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie pozostalostného dôchodku zo Srbskej republiky.

Prehľad o obdobiach poistenia v Srbskej republike
Stiahnuť
dokument

[pdf, 249 kb]
Prehľad o obdobiach poistenia v Srbskej republike
Tlačivo je určené pre žiadateľov dôchodku zo Srbskej republiky žijúcich na území Slovenskej republiky.

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti (zánik)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 226 kb]
Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti (zánik)
Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO

Žiadosť o zaslanie potvrdenia
Stiahnuť
dokument

[pdf, 185 kb]
Žiadosť o zaslanie potvrdenia
Žiadosť o zaslanie potvrdenia

Čestné vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby o nevykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 203 kb]
Čestné vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby o nevykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti
resp. zamestnanca o nevykonávaní činnosti zamestnanca v SR

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba
Stiahnuť
dokument

[pdf, 364 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba
alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v SR.

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
Stiahnuť
dokument

[pdf, 182 kb]
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ

Oznámenie údajov na zvýšenie sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 399 kb]
Oznámenie údajov na zvýšenie sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku
Tlačivo je určené pre poberateľov starobného dôchodku a poberateľov invalidného dôchodku, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, na účely určenia sumy zvýšenia dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Natural person registration sheet
Stiahnuť
dokument

[pdf, 372 kb]
Natural person registration sheet - kliknite pre podrobnosti
Natural person registration sheet
 
Instructions for completing the natural person registration sheet Instructions for completing the natural person registration sheet [pdf, 2 Mb]

Employer registration sheet
Stiahnuť
dokument

[pdf, 382 kb]
Employer registration sheet - kliknite pre podrobnosti
Employer registration sheet
 
Instructions for completing the employer registration sheet Instructions for completing the employer registration sheet [pdf, 629 kb]

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca
Stiahnuť
dokument

[pdf, 201 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
Stiahnuť
dokument

[pdf, 386 kb]
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ

Žiadosť o pozostalostný dôchodok z Japonska
Stiahnuť
dokument

[pdf, 631 kb]
Žiadosť o pozostalostný dôchodok z Japonska - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie pozostalostného dôchodku z Japonska.
 
Návod na vyplnenie žiadosti Návod na vyplnenie žiadosti [pdf, 2 Mb]

Antrag auf Austellung des Formblattes E 301 oder des übertragbaren Dokuments PD U1
Stiahnuť
dokument

[pdf, 218 kb]
Antrag auf Austellung des Formblattes E 301 oder des übertragbaren Dokuments PD U1
Antrag auf Austellung des Formblattes E 301 oder des übertragbaren Dokuments PD U1

Žiadosť o pozostalostný dôchodok zo Štátu Izrael
Stiahnuť
dokument

[pdf, 235 kb]
Žiadosť o pozostalostný dôchodok zo Štátu Izrael
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie pozostalostného dôchodku zo Štátu Izrael

Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením
Stiahnuť
dokument

[docx, 63 kb]
Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením - kliknite pre podrobnosti
(§ 100 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)
 
Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením formát (ODT) Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením formát (ODT) [odt, 36 kb]

Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty
Stiahnuť
dokument

[docx, 48 kb]
Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty - kliknite pre podrobnosti
§ 293o zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
 
Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty formát ODT Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty formát ODT [odt, 37 kb]

Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty
Stiahnuť
dokument

[docx, 46 kb]
Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty - kliknite pre podrobnosti
§ 293o zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
 
Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty formát ODT Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty formát ODT [odt, 34 kb]

Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie
Stiahnuť
dokument

[doc, 107 kb]
Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie
§ 95 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie
Stiahnuť
dokument

[pdf, 301 kb]
Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie
§ 95 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie
Stiahnuť
dokument

[doc, 96 kb]
Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie
§ 97 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie
Stiahnuť
dokument

[pdf, 301 kb]
Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie
§ 97 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu pracovnej schopnosti
Stiahnuť
dokument

[docx, 57 kb]
Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu pracovnej schopnosti
§ 89 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Žiadosť o priznanie jednorazového odškodnenia
Stiahnuť
dokument

[docx, 46 kb]
Žiadosť o priznanie jednorazového odškodnenia - kliknite pre podrobnosti
§ 94 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 
Žiadosť o priznanie jednorazového odškodnenia formát ODT Žiadosť o priznanie jednorazového odškodnenia formát ODT [odt, 36 kb]

Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania
Stiahnuť
dokument

[docx, 47 kb]
Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania - kliknite pre podrobnosti
§ 90 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 
Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania formát ODT Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania formát ODT [odt, 36 kb]

Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom
Stiahnuť
dokument

[docx, 50 kb]
Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom - kliknite pre podrobnosti
§ 101 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 
Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom formát ODT Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom formát ODT [odt, 36 kb]

Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
Stiahnuť
dokument

[docx, 49 kb]
Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - kliknite pre podrobnosti
§ 99 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 
Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia formát ODT Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia formát ODT [odt, 36 kb]

Žiadosť o priznanie úrazovej renty
Stiahnuť
dokument

[docx, 51 kb]
Žiadosť o priznanie úrazovej renty - kliknite pre podrobnosti
§ 88 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 
Žiadosť o priznanie úrazovej renty Žiadosť o priznanie úrazovej renty [odt, 40 kb]

Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť
Stiahnuť
dokument

[docx, 52 kb]
Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť - kliknite pre podrobnosti
(§ 99 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)
 
Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť formát ODT Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť formát ODT [odt, 38 kb]

Žiadosť o príplatok k dôchodku politického väzňa, ktorý bol protiprávne násilne odvlečený, zaradený do vojenského tábora nútených prác, do tábora nútených prác a pozostalej osoby po ňom
Stiahnuť
dokument

[pdf, 27 kb]
Žiadosť o príplatok k dôchodku politického väzňa, ktorý bol protiprávne násilne odvlečený, zaradený do vojenského tábora nútených prác, do tábora nútených prác a pozostalej osoby po ňom - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 274/2007 Z. z. v znení zákona č. 272/2008 Z. z. sa týka príplatku k dôchodku politického väzňa, ktorý bol protiprávne násilne odvlečený, zaradený do vojenského tábora nútených prác, do tábora nútených prác a pozostalostnej osoby po ňom.
 
Informácia o nároku na príplatok k dôchodku politického väzňa Informácia o nároku na príplatok k dôchodku politického väzňa [pdf, 156 kb]

Žiadosť o príplatok k dôchodku pozostalých osôb po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu
Stiahnuť
dokument

[pdf, 29 kb]
Žiadosť o príplatok k dôchodku pozostalých osôb po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť podľa § 2 ods. 3 zákona č. 274/2007 Z. z. v znení zákona č. 272/2008 Z. z. sa týka príplatku k dôchodku pozostalých osôb po politickom väzňovi, ktorý bol popravený alebo usmrtený počas výkonu trestu.
 
Informácia o nároku na príplatok k dôchodku Informácia o nároku na príplatok k dôchodku [pdf, 130 kb]

Žiadosť o poskytovanie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a ich vdovám a vdovcom
Stiahnuť
dokument

[pdf, 24 kb]
Žiadosť o poskytovanie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a ich vdovám a vdovcom - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o poskytovanie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa zákona č. 285/2009 Z. z.
 
Informácia o nároku na príspevok účastníka národného boja za oslobodenie Informácia o nároku na príspevok účastníka národného boja za oslobodenie [pdf, 240 kb]

Žiadosť o starobný dôchodok z Austrálie
Stiahnuť
dokument

[pdf, 511 kb]
Žiadosť o starobný dôchodok z Austrálie - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku z Austrálie.
 
Príjmy a majetok Príjmy a majetok [pdf, 386 kb]

Žiadosť o dôchodok z Kórejskej republiky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 797 kb]
Žiadosť o dôchodok z Kórejskej republiky
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie dôchodku z Kórejskej republiky.

Potvrdenie nárokov na kórejské dôchodkové dávky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 202 kb]
Potvrdenie nárokov na kórejské dôchodkové dávky
Tlačivo je určené pre poberateľov dôchodku z Kórejskej republiky žijúcich na území Slovenskej republiky.

Žiadosť o priznanie dôchodku z Ukrajiny
Stiahnuť
dokument

[pdf, 174 kb]
Žiadosť o priznanie dôchodku z Ukrajiny - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie dôchodku z Ukrajiny.
 
Formulár na určenie výšky dôchodku Formulár na určenie výšky dôchodku [pdf, 106 kb]
Poučenie k vyplneniu žiadosti o priznanie dôchodku z Ukrajiny a formuláru na určenie výšky dôchodku Poučenie k vyplneniu žiadosti o priznanie dôchodku z Ukrajiny a formuláru na určenie výšky dôchodku [pdf, 17 kb]

Žiadosť o prepočet dôchodku podľa dohody medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou
Stiahnuť
dokument

[pdf, 120 kb]
Žiadosť o prepočet dôchodku podľa dohody medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o prepočet dôchodku podľa článku 23 ods. 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení v znení Dohody platnej od 1. júla 2009.
 
Informácia o podmienkach nároku na prepočet dôchodku Informácia o podmienkach nároku na prepočet dôchodku [pdf, 188 kb]

Žiadosť o dôchodok pre osoby žijúce v cudzine
Stiahnuť
dokument

[pdf, 63 kb]
Žiadosť o dôchodok pre osoby žijúce v cudzine - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o dôchodok je určená pre osoby žijúce v cudzine s výnimkou štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarskej konfederácie a štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.
 
Príloha k žiadosti (Čestné vyhlásenie o období starostlivosti o deti) Príloha k žiadosti (Čestné vyhlásenie o období starostlivosti o deti) [pdf, 175 kb]

Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 19 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke so sídlom mimo územia Slovenskej republiky - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť je určená pre osoby žijúce mimo územia Slovenskej republiky, s výnimkou Austrálie, ktoré žiadajú dôchodok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky poukazovať na účet v banke so sídlom mimo Slovenskej republiky.
 
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (anglicky - english) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (anglicky - english) [pdf, 19 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (americká verzia – american version) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (americká verzia – american version) [pdf, 172 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (bulharsky - български) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (bulharsky - български) [pdf, 20 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (česky - česky) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (česky - česky) [pdf, 21 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (francúzsky - francais) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (francúzsky - francais) [pdf, 18 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (hebrejsky - עברית) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (hebrejsky - עברית) [pdf, 248 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (holandsky - Nederlands) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (holandsky - Nederlands) [pdf, 19 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (chorvátsky - hrvatski) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (chorvátsky - hrvatski) [pdf, 18 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (maďarsky - magyar) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (maďarsky - magyar) [pdf, 19 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (nemecky - deutsch) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (nemecky - deutsch) [pdf, 19 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (poľsky - polski) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (poľsky - polski) [pdf, 20 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (srbsky - српски) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (srbsky - српски) [pdf, 21 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (španielsky - espanol) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (španielsky - espanol) [pdf, 19 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (švédsky - svenska) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (švédsky - svenska) [pdf, 19 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (taliansky - italiano) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (taliansky - italiano) [pdf, 19 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (ukrajinsky - Український) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (ukrajinsky - Український) [pdf, 21 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (čiernohorsky) Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet (čiernohorsky) [pdf, 308 kb]

Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke so sídlom v Austrálii
Stiahnuť
dokument

[pdf, 22 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke so sídlom v Austrálii
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Austrálie, ktoré žiadajú dôchodok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky poukazovať na účet v banke so sídlom v Austrálii.

Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky (apríl 2020)
Stiahnuť
dokument

[doc, 51 kb]
Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky (apríl 2020)
Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky najmenej na 15 dní v mesiaci apríl 2020, na účely odpustenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie za kalendárny mesiac apríl 2020 na základe § 293ex zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 95/2020 Z. z.

Žiadosť o dôchodok z Čiernej Hory
Stiahnuť
dokument

[pdf, 308 kb]
Žiadosť o dôchodok z Čiernej Hory
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie pozostalostného dôchodku z Čiernej Hory.

Žiadosť o pozostalostný dôchodok z Čiernej Hory
Stiahnuť
dokument

[pdf, 621 kb]
Žiadosť o pozostalostný dôchodok z Čiernej Hory
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie pozostalostného dôchodku z Čiernej Hory.

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Stiahnuť
dokument

[pdf, 318 kb]
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy nemocenskej dávky splatné ku dňu smrti poberateľa nemocenskej dávky o vyplatenie týchto súm

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 313 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Žiadosť o výplatu úrazovej dávky v hotovosti, na účet manžela (manželky) v banke, o vykonanie zmeny čísla účtu príjemcu/poberateľa dávky v prípade, ak zmena vznikla v období poberania úrazovej dávky alebo o opätovné vyplatenie neprevzatej úrazovej dávky.

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Stiahnuť
dokument

[pdf, 318 kb]
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy úrazovej dávky splatné ku dňu smrti poberateľa úrazovej dávky, o vyplatenie týchto súm

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 313 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Žiadosť o výplatu dávky garančného poistenia v hotovosti, na účet manžela (manželky) v banke, o vykonanie zmeny čísla účtu príjemcu/poberateľa dávky v prípade, ak zmena vznikla v období poberania dávky garančného poistenia alebo o opätovné vyplatenie neprevzatej dávky garančného poistenia.

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Stiahnuť
dokument

[pdf, 318 kb]
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky garančného poistenia splatné ku dňu smrti poberateľa dávky garančného poistenia, o vyplatenie týchto súm.

Čestné vyhlásenie o riadnej starostlivosti o dieťa
Stiahnuť
dokument

[pdf, 308 kb]
Čestné vyhlásenie o riadnej starostlivosti o dieťa
Vyhlásenie je určené pre fyzickú osobu, ktorá sa v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2017 starala o dieťa, avšak nepodala prihlášku na dôchodkové poistenie z tohto titulu alebo ju podala oneskorene. Tlačivo je potrebné podpísať, pričom podpis musí byť osvedčený okresným úradom, obcou alebo notárom. Na dôchodkové účely je možné po preukázaní totožnosti podpísať tlačivo aj pred príslušným zamestnancom pobočky Sociálnej poisťovne.

Čestné vyhlásenie o vykonávaní osobnej asistencie
Stiahnuť
dokument

[pdf, 226 kb]
Čestné vyhlásenie o vykonávaní osobnej asistencie
Vyhlásenie je určené pre fyzickú osobu, ktorá v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2017 vykonávala osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, avšak nepodala prihlášku na dôchodkové poistenie z tohto titulu alebo ju podala oneskorene a súčasne dobu vykonávania osobnej asistencie nepreukazuje zmluvou, ale len výkazmi o odpracovaných hodinách osobnej asistencie. Tlačivo je potrebné podpísať, pričom podpis musí byť osvedčený okresným úradom, obcou alebo notárom. Na dôchodkové účely je možné po preukázaní totožnosti podpísať tlačivo aj pred príslušným zamestnancom pobočky Sociálnej poisťovne.

Registrierungsschein des Arbeitgebers
Stiahnuť
dokument

[pdf, 879 kb]
Registrierungsschein des Arbeitgebers - kliknite pre podrobnosti
Registrierungsschein des Arbeitgebers - RLZ
 
Belehrung zur Ausfüllung des Registrierungsscheins des Arbeitgebers Belehrung zur Ausfüllung des Registrierungsscheins des Arbeitgebers [pdf, 824 kb]

Registrierungsschein der natürlichen Person (FO)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 299 kb]
Registrierungsschein der natürlichen Person (FO) - kliknite pre podrobnosti
Registrierungsschein der natürlichen Person (FO)
 
Belehrung für die Ausfüllung des Registrationsscheins der natürlichen Person Belehrung für die Ausfüllung des Registrationsscheins der natürlichen Person [pdf, 3 Mb]

Potvrdenie o žití
Stiahnuť
dokument

[pdf, 117 kb]
Potvrdenie o žití
Formulár je určený pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku zo štátu Izrael.

Monthly premiums and contributions statement – annex
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Monthly premiums and contributions statement – annex - kliknite pre podrobnosti
Monthly premiums and contributions statement – annex
 
Instructions for completing the annex to the monthly premiums and contributions statement Instructions for completing the annex to the monthly premiums and contributions statement [pdf, 606 kb]

Monthly premiums and contributions statement
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Monthly premiums and contributions statement - kliknite pre podrobnosti
Monthly premiums and contributions statement
 
Instructions for completing the monthly premiums and contributions statement Instructions for completing the monthly premiums and contributions statement [pdf, 489 kb]

Premiums and contributions statement
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Premiums and contributions statement - kliknite pre podrobnosti
Premiums and contributions statement
 
Instructions for completing the premiums and contributions statement Instructions for completing the premiums and contributions statement [pdf, 927 kb]

Premiums and contributions statement - annex
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Premiums and contributions statement - annex - kliknite pre podrobnosti
Premiums and contributions statement - annex
 
Instructions for completing the annex to the premiums and contributions statement Instructions for completing the annex to the premiums and contributions statement [pdf, 2 Mb]

Declaration of a voluntarily insured person
Stiahnuť
dokument

[pdf, 120 kb]
Declaration of a voluntarily insured person
Declaration of a voluntarily insured person

Declaration of a natural person for the purposes of pension insurance based on duly child care
Stiahnuť
dokument

[pdf, 123 kb]
Declaration of a natural person for the purposes of pension insurance based on duly child care
Declaration of a natural person for the purposes of pension insurance based on duly child care

Application Form - Refund
Stiahnuť
dokument

[pdf, 75 kb]
Application Form - Refund
Application Form - Refund

Application for issue of a certificate
Stiahnuť
dokument

[pdf, 11 kb]
Application for issue of a certificate
Application for issue of a certificate

Basic billing document for health care provider (HCP)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 275 kb]
Basic billing document for health care provider (HCP)
Basic billing document for health care provider (HCP)

Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 274 kb]
Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA)
Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o vykonaní práce alebo k dohode o pracovnej činnosti

Oznámenie a čestné vyhlásenie – Študent
Stiahnuť
dokument

[pdf, 275 kb]
Oznámenie a čestné vyhlásenie – Študent
Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov

Agreement on using the electronic services of Social Insurance Agency for Healthcare providers
Stiahnuť
dokument

[pdf, 111 kb]
Agreement on using the electronic services of Social Insurance Agency for Healthcare providers
Agreement on using the electronic services of Social Insurance Agency for Healthcare providers

Application for determination of applicable Legislation
Stiahnuť
dokument

[pdf, 274 kb]
Application for determination of applicable Legislation
of a person usually carrying out self-employed activities in two or more EU member States

Application for determination of applicable Legislation
Stiahnuť
dokument

[pdf, 273 kb]
Application for determination of applicable Legislation
of a person usually carrying out activities as an employee in two or more EU member states

Application for determination of applicable Legislation
Stiahnuť
dokument

[pdf, 291 kb]
Application for determination of applicable Legislation
of a person, usually carrying out activities as an employed person and activities as a self-employed person in different EU member states

Monatsbericht der Prämie und Beiträge
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Monatsbericht der Prämie und Beiträge - kliknite pre podrobnosti
Monatsbericht der Prämie und Beiträge
 
Belehrung für die Ausfüllung des Monatsberichtes der Prämie und Beiträge Belehrung für die Ausfüllung des Monatsberichtes der Prämie und Beiträge [pdf, 725 kb]

Monatsbericht Prämie und Beiträge - Anlage
Stiahnuť
dokument

[pdf, 3 Mb]
Monatsbericht Prämie und Beiträge - Anlage - kliknite pre podrobnosti
Monatsbericht Prämie und Beiträge - Anlage
 
Belehrung für die Ausfüllung des Monatsberichtes der Prämie und Beiträge - Anlage Belehrung für die Ausfüllung des Monatsberichtes der Prämie und Beiträge - Anlage [pdf, 1 Mb]

Erklärung der freiwillig versicherten Person
Stiahnuť
dokument

[pdf, 129 kb]
Erklärung der freiwillig versicherten Person
Erklärung der freiwillig versicherten Person

Erklärung der natürlichen Person zu Zwecken der Rentenversicherung aus dem Grund der ordentlichen Kinderfürsorge
Stiahnuť
dokument

[pdf, 273 kb]
Erklärung der natürlichen Person zu Zwecken der Rentenversicherung aus dem Grund der ordentlichen Kinderfürsorge
Erklärung der natürlichen Person zu Zwecken der Rentenversicherung aus dem Grund der ordentlichen Kinderfürsorge

Bericht der Prämie und Beiträge
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Bericht der Prämie und Beiträge - kliknite pre podrobnosti
Bericht der Prämie und Beiträge
 
Belehrung für die Ausfüllung des Monatsberichtes der Prämie und Beiträge Belehrung für die Ausfüllung des Monatsberichtes der Prämie und Beiträge [pdf, 1 Mb]

Antrag auf Rückerstattung der Versicherungsprämie
Stiahnuť
dokument

[pdf, 253 kb]
Antrag auf Rückerstattung der Versicherungsprämie
Antrag auf Rückerstattung der Versicherungsprämie

Antrag auf Bestätigungsausstellung
Stiahnuť
dokument

[pdf, 248 kb]
Antrag auf Bestätigungsausstellung
Antrag auf Bestätigungsausstellung

Antrag auf bestimmung der anwendbaren Gesetzbebung
Stiahnuť
dokument

[pdf, 386 kb]
Antrag auf bestimmung der anwendbaren Gesetzbebung
der Person, die gewöhnlich die Tätigkeit als Gewerbetreibende in zwei oder mehreren EU-Mitgliedsländern ausübt

Antrag auf bestimmung der anwendbaren Gesetzbebung
Stiahnuť
dokument

[pdf, 397 kb]
Antrag auf bestimmung der anwendbaren Gesetzbebung
der Person, die gewöhnlich die Tätigkeit als Arbeitnehmer in zwei oder mehreren EU-Mitgliedsländern ausübt

Antrag auf bestimmung der anwendbaren Gesetzbebung
Stiahnuť
dokument

[pdf, 409 kb]
Antrag auf bestimmung der anwendbaren Gesetzbebung
der Person, die gewöhnlich die Tätigkeit als beschäftigte Person und Gewerbetreibende unterschiedlichen EU-Mitgliedsländern ausübt

Vereinbarung über die Verwendung der elektronischen Dienstleistungen der Sozialversicherungsanstalt für Geber der Gesundheitsfürsorge
Stiahnuť
dokument

[pdf, 151 kb]
Vereinbarung über die Verwendung der elektronischen Dienstleistungen der Sozialversicherungsanstalt für Geber der Gesundheitsfürsorge
Vereinbarung über die Verwendung der elektronischen Dienstleistungen der Sozialversicherungsanstalt für Geber der Gesundheitsfürsorge

Agreement on using the electronic services of Social Insurance Agency for Healthcare providers
Stiahnuť
dokument

[pdf, 117 kb]
Agreement on using the electronic services of Social Insurance Agency for Healthcare providers
Agreement on using the electronic services of Social Insurance Agency for Healthcare providers

Grundabrechnungsbeleg  des Gesundheitsfürsorgegebers ("PZS")
Stiahnuť
dokument

[pdf, 269 kb]
Grundabrechnungsbeleg des Gesundheitsfürsorgegebers ("PZS")
Angaben über Gesundheitshandlungen zu Zwecken der Sozialversicherung

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ
Stiahnuť
dokument

[pdf, 396 kb]
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ

Čestné vyhlásenie o bydlisku na účely určenia príslušnosti k právnym predpisom sociálneho a zdravotného poistenia
Stiahnuť
dokument

[pdf, 596 kb]
Čestné vyhlásenie o bydlisku na účely určenia príslušnosti k právnym predpisom sociálneho a zdravotného poistenia
(sociálne zabezpečenie) podľa nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 a č. 987/2009

Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatnej zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch
Stiahnuť
dokument

[pdf, 203 kb]
Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatnej zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch
o zmene, ktorá nastala v situácii podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 883/2004 počas doby platnosti PD A1 (okrem zamestnancov medzinárodnej prepravy)

Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1
Stiahnuť
dokument

[pdf, 702 kb]
Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1
resp. formulára E 101 vyhotovenej v cudzom jazyku okrem češtiny

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 239 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky

Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 51 kb]
Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Podmienky prístupu k elektronickým službám
Stiahnuť
dokument

[pdf, 65 kb]
Podmienky prístupu k elektronickým službám
Podmienky prístupu k elektronickým službám

Application for nursing benefit
Stiahnuť
dokument

[doc, 54 kb]
Application for nursing benefit
(entitlement claimed regarding the coronavirus)

Antrag auf Pflegegeld
Stiahnuť
dokument

[pdf, 276 kb]
Antrag auf Pflegegeld - kliknite pre podrobnosti
Antrag auf Pflegegeld
 
Antrag auf Pflegegeld Antrag auf Pflegegeld [docx, 19 kb]

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach
Stiahnuť
dokument

[pdf, 210 kb]
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach
 
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach [docx, 34 kb]

Zoznam detí predškolského zariadenia, zoznam klientov zariadenia sociálnych služieb
Stiahnuť
dokument

[xlsx, 25 kb]
Zoznam detí predškolského zariadenia, zoznam klientov zariadenia sociálnych služieb
Formulár – Tabuľka pre uzatvorené zariadenia, ktoré Sociálnej poisťovni oznamujú zoznam detí v čase pandémie

Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch
Stiahnuť
dokument

[doc, 50 kb]
Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch
 
Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch [odt, 25 kb]

Affidavit to the nursing benefit application for the purpose of benefit payment in the course of crisis situation per month(s)
Stiahnuť
dokument

[doc, 41 kb]
Affidavit to the nursing benefit application for the purpose of benefit payment in the course of crisis situation per month(s)
Affidavit to the nursing benefit application for the purpose of benefit payment in the course of crisis situation per month(s)

Antrag auf Pflegegeld
Stiahnuť
dokument

[doc, 57 kb]
Antrag auf Pflegegeld
Antrag auf Pflegegeld

Ehrenerklärung zum Pflegfegeld-Gesuch zum Zwecke der Zahlung von Krankengeld in einer Krisensituation pro Monat (e)
Stiahnuť
dokument

[doc, 42 kb]
Ehrenerklärung zum Pflegfegeld-Gesuch zum Zwecke der Zahlung von Krankengeld in einer Krisensituation pro Monat (e)
Ehrenerklärung zum Pflegfegeld-Gesuch zum Zwecke der Zahlung von Krankengeld in einer Krisensituation pro Monat (e)

Application for Pregnancy benefit
Stiahnuť
dokument

[doc, 52 kb]
Application for Pregnancy benefit
(claim made during a crisis situation)

Antrag auf Schwangerschaftsgeld
Stiahnuť
dokument

[docx, 36 kb]
Antrag auf Schwangerschaftsgeld
(während der krisensituation geltend gemachte anspruch)

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ
Stiahnuť
dokument

[docx, 41 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ
 
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ [pdf, 312 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK [docx, 39 kb]

Žiadosť o poukazovanie dôchodku/dôchodkov na účet inej osoby v banke v období krízovej situácie
Stiahnuť
dokument

[docx, 44 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku/dôchodkov na účet inej osoby v banke v období krízovej situácie
Formulár pre požiadanie o poukazovanie dôchodku na účet inej osoby v banke počas korona-krízy

Čestné vyhlásenie
Stiahnuť
dokument

[doc, 44 kb]
Čestné vyhlásenie
Povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) k 30. júnu 2020 o nepodaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za zdaňovacie obdobie 2019, v súvislosti s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Späťvzatie čestného vyhlásenia
Stiahnuť
dokument

[doc, 43 kb]
Späťvzatie čestného vyhlásenia
Povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) k 30. júnu 2020 o nepodaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za zdaňovacie obdobie 2019, v súvislosti s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Bericht Prämie und Beiträge - Anlage
Stiahnuť
dokument

[pdf, 3 Mb]
Bericht Prämie und Beiträge - Anlage - kliknite pre podrobnosti
Bericht Prämie und Beiträge - Anlage
 
Belehrung für die Ausfüllung des Monatsberichtes der Prämie und Beiträge - Anlage Belehrung für die Ausfüllung des Monatsberichtes der Prämie und Beiträge - Anlage [pdf, 2 Mb]

Čestné vyhlásenie o nepodaní daňového priznania
Stiahnuť
dokument

[doc, 42 kb]
Čestné vyhlásenie o nepodaní daňového priznania
Čestné vyhlásenie o nepodaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za zdaňovacie obdobie 2019, v súvislosti s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Späťvzatie čestného vyhlásenia o nepodaní daňového priznania
Stiahnuť
dokument

[doc, 41 kb]
Späťvzatie čestného vyhlásenia o nepodaní daňového priznania
Späťvzatie čestného vyhlásenia o nepodaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za zdaňovacie obdobie 2019, v súvislosti s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadosť o pandemické nemocenské (PDF)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 1 Mb]
Žiadosť o pandemické nemocenské (PDF) - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o pandemické nemocenské (nárok uplatnený počas krízovej situácie).
(Upozorňujeme, že pdf formulár si treba najprv uložiť do svojho PC, vyplniť, po vyplnení uložiť, skontrolovať uložené údaje a následne zaslať ako prílohu e-mailu.)
 
Žiadosť o pandemické nemocenské (nárok uplatnený počas krízovej situácie) Žiadosť o pandemické nemocenské (nárok uplatnený počas krízovej situácie) [doc, 55 kb]

Oznámenie poistnej udalosti COVID-19
Stiahnuť
dokument

[docx, 69 kb]
Oznámenie poistnej udalosti COVID-19 - kliknite pre podrobnosti
k úrazovému príplatku podľa § 293fea zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 
Oznámenie poistnej udalosti COVID-19 - (PDF) Oznámenie poistnej udalosti COVID-19 - (PDF) [pdf, 232 kb]

Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19
Stiahnuť
dokument

[docx, 63 kb]
Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19 - kliknite pre podrobnosti
(nárok uplatnený počas krízovej situácie)
 
Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19 - (PDF) Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19 - (PDF) [pdf, 397 kb]

PANDEMIE-KRANKENGELD-ANTRAG
Stiahnuť
dokument

[docx, 167 kb]
PANDEMIE-KRANKENGELD-ANTRAG
(der während der Krisensituation geltend gemachte Anspruch)

ANTRAG AUF PFLEGEGELD
Stiahnuť
dokument

[docm, 47 kb]
ANTRAG AUF PFLEGEGELD
(der während der Krisensituation geltend gemachte Anspruch)

Ehrenerklärung zum Pflegfegeld-Gesuch
Stiahnuť
dokument

[doc, 41 kb]
Ehrenerklärung zum Pflegfegeld-Gesuch
zum Zwecke der Zahlung von Krankengeld in einer Krisensituation pro Monat(e)

Affidavit to the nursing benefit application
Stiahnuť
dokument

[doc, 43 kb]
Affidavit to the nursing benefit application
for the purpose of benefit payment in the course of crisis situation per month(s)

PANDEMIC SICKNESS BENEFIT APPLICATION FORM
Stiahnuť
dokument

[docx, 39 kb]
PANDEMIC SICKNESS BENEFIT APPLICATION FORM
(benefit claimed during the crisis situation)

NURSING BENEFIT APPLICATION FORM
Stiahnuť
dokument

[doc, 54 kb]
NURSING BENEFIT APPLICATION FORM
(benefit claimed in the course of crisis situation)

Čestné vyhlásenie zamestnávateľa o čerpaní dovolenky alebo výkone práce z domu zamestnancom v období, počas ktorého je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného v čase krízovej situácie
Stiahnuť
dokument

[pdf, 1 Mb]
Čestné vyhlásenie zamestnávateľa o čerpaní dovolenky alebo výkone práce z domu zamestnancom v období, počas ktorého je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného v čase krízovej situácie
Čestné vyhlásenie od 1.1.2021 vypĺňa zamestnávateľ, ktorého zamestnanec je v čase krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného a počas tohto obdobia čerpá dovolenku alebo vykonáva prácu z domu. Za toto obdobie zamestnanec od 1.1.2021 nemá vylúčenú povinnosť platiť poistné, a preto zamestnanec a zamestnávateľ aj za toto obdobie platia poistné na sociálne poistenie.

Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za január 2021
Stiahnuť
dokument

[doc, 58 kb]
Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za január 2021
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac január 2021 do 30. júna 2021

Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za február 2021
Stiahnuť
dokument

[doc, 58 kb]
Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za február 2021
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac február 2021 do 30. júna 2021

Vyhlásenie k exportu dávky v nezamestnanosti z iného štátu EÚ, EHP a Švajčiarska
Stiahnuť
dokument

[docx, 33 kb]
Vyhlásenie k exportu dávky v nezamestnanosti z iného štátu EÚ, EHP a Švajčiarska
Vyhlásenie nezamestnanej osoby na účely zachovania nároku na dávku v nezamestnanosti z iného členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie* (ďalej len „export dávky v nezamestnanosti z iného členského štátu na územie Slovenskej republiky“)

Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za marec 2021
Stiahnuť
dokument

[doc, 58 kb]
Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za marec 2021
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac marec 2021 do 30. júna 2021

Žiadosť o znovu rozhodnutie o nároku na ošetrovné
Stiahnuť
dokument

[pdf, 135 kb]
Žiadosť o znovu rozhodnutie o nároku na ošetrovné
(nárok uplatnený počas krízovej situácie)

Žiadosť o vydanie akceptačného listu
Stiahnuť
dokument

[docx, 43 kb]
Žiadosť o vydanie akceptačného listu
V prípade záujmu sporiteľa o zmenu dôchodkovej správcovskej spoločnosti v rámci II. piliera sporiteľ vyplní túto žiadosť.

Informationen für den Antragsteller der Arbeitslosenleistung und für den Bezieher der Arbeitslosenleistung
Stiahnuť
dokument

[docx, 36 kb]
Informationen für den Antragsteller der Arbeitslosenleistung und für den Bezieher der Arbeitslosenleistung
Informationen für den Antragsteller der Arbeitslosenleistung und für den Bezieher der Arbeitslosenleistung

Mitteilung des Arbeitgebers über die Insolvenz-Entstehung
Stiahnuť
dokument

[doc, 64 kb]
Mitteilung des Arbeitgebers über die Insolvenz-Entstehung
Mitteilung des Arbeitgebers über die Insolvenz-Entstehung

Bestätigung des Arbeitgebers zu Zwecken des Anspruchs auf die Garantieversicherungsleistung
Stiahnuť
dokument

[doc, 121 kb]
Bestätigung des Arbeitgebers zu Zwecken des Anspruchs auf die Garantieversicherungsleistung
Bestätigung des Arbeitgebers zu Zwecken des Anspruchs auf die Garantieversicherungsleistung

Tatsachen bezogen auf die Ausübung der Beschäftigung oder Gewerbetätigkeit in dem Mitgliedsland der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweizerischen  Eidgenossenschaft
Stiahnuť
dokument

[doc, 77 kb]
Tatsachen bezogen auf die Ausübung der Beschäftigung oder Gewerbetätigkeit in dem Mitgliedsland der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Tatsachen bezogen auf die Ausübung der Beschäftigung oder Gewerbetätigkeit in dem Mitgliedsland der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Garantieversicherungsleistung-Antrag
Stiahnuť
dokument

[doc, 108 kb]
Garantieversicherungsleistung-Antrag
Garantieversicherungsleistung-Antrag

Arbeitslosenleistung-Antrag
Stiahnuť
dokument

[doc, 116 kb]
Arbeitslosenleistung-Antrag
Arbeitslosenleistung-Antrag

Mitteilung des Versicherungsfalls COVID-19
Stiahnuť
dokument

[docx, 42 kb]
Mitteilung des Versicherungsfalls COVID-19
zum Unfallzuschlag laut § 293fea Gesetz Nr. 461/2003 der Gesetzsammlung über die Sozialversicherung in Fassung künftiger Vorschriften (nachfolgend „Gesetz“)

Mitteilung des Versicherungsfalls
Stiahnuť
dokument

[docx, 43 kb]
Mitteilung des Versicherungsfalls
zum Unfallzuschlag laut § 231 Abs. 1 Buchst. h) bis j) Gesetz Nr. 461/2003 der Gesetzsammlung über die Sozialversicherung in Fassung künftiger Vorschriften (nachfolgend „Gesetz“)

Antrag zur Neubewertung der Unfallrente infolge der Änderung der Arbeitsunfähigkeitssenkung
Stiahnuť
dokument

[docx, 55 kb]
Antrag zur Neubewertung der Unfallrente infolge der Änderung der Arbeitsunfähigkeitssenkung
Antrag zur Neubewertung der Unfallrente infolge der Änderung der Arbeitsunfähigkeitssenkung

Antrag auf die Zuerkennung der Unfall-Verlassenschaftsrente
Stiahnuť
dokument

[docx, 55 kb]
Antrag auf die Zuerkennung der Unfall-Verlassenschaftsrente
(§ 92 Gesetz Nr. 461/2003 der Gesetzsammlung über die Sozialversicherung)

Antrag auf die Zuerkennung des Ersatzes der mit der Therapie verbundenen Kosten
Stiahnuť
dokument

[docx, 64 kb]
Antrag auf die Zuerkennung des Ersatzes der mit der Therapie verbundenen Kosten
(§ 100 Gesetz Nr. 461/2003 der Gesetzsammlung über die Sozialversicherung in Fassung künftiger Vorschriften)

Antrag auf die Wiederzuerkennung der Unfall-Verlassenschaftsrente
Stiahnuť
dokument

[docx, 51 kb]
Antrag auf die Wiederzuerkennung der Unfall-Verlassenschaftsrente
(§ 293o Gesetz Nr. 461/2003 der Gesetzsammlung über die Sozialversicherung in Fassung des Gesetzes Nr. 310/2006 der Gesetzsammlung)

Antrag auf die Wiederzuerkennung der Unfallrente
Stiahnuť
dokument

[docx, 51 kb]
Antrag auf die Wiederzuerkennung der Unfallrente
(§ 293o Gesetz Nr. 461/2003 der Gesetzsammlung über die Sozialversicherung in Fassung des Gesetzes Nr. 310/2006 der Gesetzsammlung)

Antrag auf die Zuerkennung der einmaligen Entschädigung
Stiahnuť
dokument

[docx, 50 kb]
Antrag auf die Zuerkennung der einmaligen Entschädigung
(§ 94 Gesetz Nr. 461/2003 der Gesetzsammlung über die Sozialversicherung)

Antrag auf die Zuerkennung der einmaligen Begleichung
Stiahnuť
dokument

[docx, 52 kb]
Antrag auf die Zuerkennung der einmaligen Begleichung
(§ 90 Gesetz Nr. 461/2003 der Gesetzsammlung über die Sozialversicherung in Fassung künftiger Vorschriften)

Antrag auf die Zuerkennung des Ersatzes der mit Beerdigung verbundenen Kosten
Stiahnuť
dokument

[docx, 52 kb]
Antrag auf die Zuerkennung des Ersatzes der mit Beerdigung verbundenen Kosten
(§ 101 Gesetz Nr. 461/2003 der Gesetzsammlung über die Sozialversicherung)

Antrag auf die Zuerkennung des Schmerzensgeldes
Stiahnuť
dokument

[docx, 52 kb]
Antrag auf die Zuerkennung des Schmerzensgeldes
(§ 99 Gesetz Nr. 461/2003 der Gesetzsammlung über die Sozialversicherung in Fassung künftiger Vorschriften)

Antrag auf die Zuerkennung des Ersatzes für die Erschwerung der gesellschaftlichen Betätigung
Stiahnuť
dokument

[docx, 51 kb]
Antrag auf die Zuerkennung des Ersatzes für die Erschwerung der gesellschaftlichen Betätigung
(§ 99 Gesetz Nr. 461/2003 der Gesetzsammlung über die Sozialversicherung in Fassung künftiger Vorschriften)

Antrag zur Zuerkennung der Unfallrente
Stiahnuť
dokument

[docx, 56 kb]
Antrag zur Zuerkennung der Unfallrente
(§ 88 Gesetz Nr. 461/2003 der Gesetzsammlung über die Sozialversicherung in Fassung künftiger Vorschriften)

ANTRAG AUF DEN UNFALLZUSCHLAG COVID-19
Stiahnuť
dokument

[docx, 34 kb]
ANTRAG AUF DEN UNFALLZUSCHLAG COVID-19
(Der während der Krisensituation geltend gemachte Anspruch)

Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za apríl 2021
Stiahnuť
dokument

[doc, 59 kb]
Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za apríl 2021
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac apríl 2021 do 30. júna 2021

Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za máj 2021
Stiahnuť
dokument

[doc, 59 kb]
Čestné vyhlásenie – Odklad poistného za máj 2021
Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac máj 2021 do 31. decembra 2023

Žiadosť poistenca o predĺženie podporného obdobia na výplatu nemocenského
Stiahnuť
dokument

[docx, 38 kb]
Žiadosť poistenca o predĺženie podporného obdobia na výplatu nemocenského
Žiadosť poistenca o predĺženie podporného obdobia na výplatu nemocenského