Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Podlimitné zákazky

  p.č.

  deň zverejnenia

  predmet zákazky

predpokladaná hodnota
zákazky (v €)

  4.

8.11.2013 Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta - udržiavacie práce v plynovej kotolni

40 tis. Eur bez DPH 

  3.

8.11.2013 Sociálna poisťovňa, pobočka B.Bystrica - udržiavacie práce v plynovej kotolni  

40 tis. Eur bez DPH 

  2.

2.9.2013 Sociálna poisťovňa, pobočka B.Bystrica - udržiavacie práce v plynovej kotolni  

50 tis. Eur bez DPH

 1.

2.9.2013 Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta - udržiavacie práce v plynovej kotolni

50 tis. Eur bez DPH