Textová verzia

2x Automatická závora pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina