Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zamestnávatelia, nezabúdajte na mesačné výkazy

Ak nezašlete mesačný výkaz, stávate sa dlžníkmi

Čo z toho pre vás vyplýva?

 

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých zamestnávateľov, že od 1. decembra 2019 je v platnosti novela zákona, ktorá sprísnila pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov poistného a príspevkov za svojich zamestnancov do Sociálnej poisťovne.

Ak zamestnávateľ nepredloží v zákonnom termíne mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, ako keby mal nedoplatok poistného. A to bez ohľadu na to, či zamestnávateľ odviedol poistné alebo bez ohľadu na to, aká výška odvodovej povinnosti by z výkazu vyplývala.

Aké následky to pre každého takéhoto dlžníka bude mať?

Ak orgán verejnej moci (napr. prokuratúra, polícia, ale aj samospráva) požiada Sociálnu poisťovňu o informáciu ohľadom nedoplatkov, Sociálna poisťovňa v takomto prípade zašle informáciu, že u zamestnávateľa eviduje nedoplatok z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti. Zamestnávateľovi, ktorý je dlžníkom Sociálnej poisťovne, tak v praktickom fungovaní hrozia viaceré negatívne dôsledky. Bude napríklad vylúčený z verejného obstarávania, alebo od štátu nedostane dotácie či stimuly. Orgán verejnej moci môže žiadať Sociálnu poisťovňu o informáciu ohľadom nedoplatkov aj vtedy, keď preveruje, či subjekt napríklad spĺňa podmienky na registráciu do zoznamu prijímateľov 2 % dane, na poskytovanie sociálnych služieb, na udelenie prechodného pobytu na účel podnikania cudzincov alebo aj v ďalších situáciách.

Je preto v záujme všetkých zamestnávateľov, aby si plnili nielen odvodové povinnosti, ale aj povinnosti súvisiace so včasným zasielaním mesačných výkazov poistného a príspevkov za svojich zamestnancov.

Sociálna poisťovňa mesačne upozorňuje niekoľko tisíc zamestnávateľov, na nesplnenie tejto povinnosti. Robí to ústretovou a bezplatnou službou formou sms alebo e-mailu. Správy upozorňujúce na nesplnenie tejto povinnosti rozosiela zamestnávateľom, ktorí majú v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne kontakty (mobilné telefónne číslo alebo e-mail).