Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Vzory tlačív k formuláru PD A1


Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1
Stiahnuť
dokument

[pdf, 375 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ

Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
Stiahnuť
dokument

[pdf, 217 kb]
Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
podľa článku 12 (2) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Toto oznámenie sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol vystavený PD A1 podľa článku 13 nariadenia (ES) ak osoba zvyčajne vykonáva činnosti zamestnanca a/alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátoch

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca
Stiahnuť
dokument

[pdf, 422 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca
na územie iného členského štátu EÚ

Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
Stiahnuť
dokument

[pdf, 220 kb]
Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
podľa článku 12 (1) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Toto oznámenie sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol vystavený PD A1 podľa článku 13 nariadenia (ES) ak osoba zvyčajne vykonáva činnosti zamestnanca a/alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátoch.

Čestné vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby o nevykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 215 kb]
Čestné vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby o nevykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti
resp. zamestnanca o nevykonávaní činnosti zamestnanca v SR

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba
Stiahnuť
dokument

[pdf, 370 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba
alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v SR.

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
Stiahnuť
dokument

[pdf, 195 kb]
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca
Stiahnuť
dokument

[pdf, 213 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
Stiahnuť
dokument

[pdf, 398 kb]
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ
Stiahnuť
dokument

[pdf, 408 kb]
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ

Čestné vyhlásenie o bydlisku na účely určenia príslušnosti k právnym predpisom sociálneho a zdravotného poistenia
Stiahnuť
dokument

[pdf, 230 kb]
Čestné vyhlásenie o bydlisku na účely určenia príslušnosti k právnym predpisom sociálneho a zdravotného poistenia
(sociálne zabezpečenie) podľa nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 a č. 987/2009

Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatnej zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch
Stiahnuť
dokument

[pdf, 215 kb]
Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatnej zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch
o zmene, ktorá nastala v situácii podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 883/2004 počas doby platnosti PD A1 (okrem zamestnancov medzinárodnej prepravy)

Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1
Stiahnuť
dokument

[pdf, 714 kb]
Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1
resp. formulára E 101 vyhotovenej v cudzom jazyku okrem češtiny

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 251 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ
Stiahnuť
dokument

[docx, 41 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ
 
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ [pdf, 312 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK [docx, 39 kb]

Vyhlásenie k exportu dávky v nezamestnanosti z iného štátu EÚ, EHP a Švajčiarska
Stiahnuť
dokument

[docx, 33 kb]
Vyhlásenie k exportu dávky v nezamestnanosti z iného štátu EÚ, EHP a Švajčiarska
Vyhlásenie nezamestnanej osoby na účely zachovania nároku na dávku v nezamestnanosti z iného členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie* (ďalej len „export dávky v nezamestnanosti z iného členského štátu na územie Slovenskej republiky“)