Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Formuláre


Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19
Stiahnuť
dokument

[docx, 64 kb]
Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19 - kliknite pre podrobnosti
(nárok uplatnený počas krízovej situácie)
 
Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19 Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19 [pdf, 371 kb]

Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť
Stiahnuť
dokument

[docx, 48 kb]
Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť - kliknite pre podrobnosti
(§ 99 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)
 
Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť [pdf, 439 kb]

Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
Stiahnuť
dokument

[docx, 47 kb]
Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - kliknite pre podrobnosti
§ 99 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 
Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia [pdf, 439 kb]

Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením
Stiahnuť
dokument

[docx, 63 kb]
Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením - kliknite pre podrobnosti
(§ 100 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)
 
Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením [pdf, 441 kb]

Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania
Stiahnuť
dokument

[docx, 46 kb]
Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania - kliknite pre podrobnosti
§ 90 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 
Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania [pdf, 438 kb]

Lekársky posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia
Stiahnuť
dokument

[pdf, 147 kb]
Lekársky posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia
Vyplníte po stiahnutí

Oznámenie poistnej udalosti
Stiahnuť
dokument

[docx, 40 kb]
Oznámenie poistnej udalosti - kliknite pre podrobnosti
Oznámenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa § 231 ods. 1 písm. h) až j) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
 
Oznámenie poistnej udalosti - formát PDF Oznámenie poistnej udalosti - formát PDF [pdf, 207 kb]

Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie
Stiahnuť
dokument

[docx, 53 kb]
Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie - kliknite pre podrobnosti
§ 95 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 
Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie [pdf, 442 kb]

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Stiahnuť
dokument

[pdf, 318 kb]
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy úrazovej dávky splatné ku dňu smrti poberateľa úrazovej dávky, o vyplatenie týchto súm

Oznámenie poistnej udalosti COVID-19
Stiahnuť
dokument

[docx, 70 kb]
Oznámenie poistnej udalosti COVID-19 - kliknite pre podrobnosti
k úrazovému príplatku podľa § 293fea zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 
Oznámenie poistnej udalosti COVID-19 - formát PDF Oznámenie poistnej udalosti COVID-19 - formát PDF [pdf, 236 kb]

Žiadosť o prizanie úrazovej renty
Stiahnuť
dokument

[docx, 52 kb]
Žiadosť o prizanie úrazovej renty - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o prizanie úrazovej renty
 
Žiadosť o prizanie úrazovej renty Žiadosť o prizanie úrazovej renty [pdf, 310 kb]

Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty
Stiahnuť
dokument

[docx, 48 kb]
Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty - kliknite pre podrobnosti
§ 293o zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
 
Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty [pdf, 285 kb]

Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty
Stiahnuť
dokument

[docx, 46 kb]
Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty - kliknite pre podrobnosti
§ 293o zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
 
Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty [pdf, 283 kb]

Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie
Stiahnuť
dokument

[docx, 51 kb]
Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie - kliknite pre podrobnosti
§ 97 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 
Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie [pdf, 442 kb]

Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu pracovnej schopnosti
Stiahnuť
dokument

[docx, 51 kb]
Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu pracovnej schopnosti - kliknite pre podrobnosti
§ 89 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 
Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu pracovnej schopnosti Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu pracovnej schopnosti [pdf, 307 kb]

Žiadosť o priznanie jednorazového odškodnenia
Stiahnuť
dokument

[docx, 45 kb]
Žiadosť o priznanie jednorazového odškodnenia - kliknite pre podrobnosti
§ 94 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 
Žiadosť o priznanie jednorazového odškodnenia Žiadosť o priznanie jednorazového odškodnenia [pdf, 442 kb]

Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom
Stiahnuť
dokument

[docx, 47 kb]
Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom - kliknite pre podrobnosti
§ 101 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 
Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom [pdf, 440 kb]

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach
Stiahnuť
dokument

[pdf, 210 kb]
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach
 
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach [docx, 34 kb]

Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty
Stiahnuť
dokument

[docx, 51 kb]
Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty - kliknite pre podrobnosti
§ 92 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 
Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty [pdf, 285 kb]

Žiadosť o výplatu sumy úrazovej renty-zmenu miesta výplaty sumy úrazovej renty-opätovné vyplatenie sumy úrazovej renty
Stiahnuť
dokument

[docx, 39 kb]
Žiadosť o výplatu sumy úrazovej renty-zmenu miesta výplaty sumy úrazovej renty-opätovné vyplatenie sumy úrazovej renty - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o výplatu sumy úrazovej renty-zmenu miesta výplaty sumy úrazovej renty-opätovné vyplatenie sumy úrazovej renty
 
Žiadosť o výplatu sumy úrazovej renty-zmenu miesta výplaty sumy úrazovej renty-opätovné vyplatenie sumy úrazovej renty Žiadosť o výplatu sumy úrazovej renty-zmenu miesta výplaty sumy úrazovej renty-opätovné vyplatenie sumy úrazovej renty [pdf, 480 kb]

Čestné vyhlásenie
Stiahnuť
dokument

[docx, 35 kb]
Čestné vyhlásenie - kliknite pre podrobnosti
Čestné vyhlásenie na účely úrazového poistenia
 
Čestné vyhlásenie na účely úrazového poistenia formát (ODT) Čestné vyhlásenie na účely úrazového poistenia formát (ODT) [odt, 25 kb]

Žiadosť o náhradu trov konania
Stiahnuť
dokument

[rtf, 211 kb]
Žiadosť o náhradu trov konania
§ 203 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (RTF)

Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty
Stiahnuť
dokument

[rtf, 190 kb]
Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty
Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty § 192 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (RTF)

Oznámenie čísla účtu alebo adresy, kam mi má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské/úrazový príplatok (prvé nahlásenie alebo nahlásenie zmeny pri ePN)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 135 kb]
Oznámenie čísla účtu alebo adresy, kam mi má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské/úrazový príplatok (prvé nahlásenie alebo nahlásenie zmeny pri ePN)
Oznámenie čísla účtu alebo adresy, kam mi má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské* / úrazový príplatok* (prvé nahlásenie alebo nahlásenie zmeny pri ePN)

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Stiahnuť
dokument

[docx, 39 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky