Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Priemerná výška vyplácaných dôchodkov (v mesiacoch)


druh dôchodku sólo (na dôchodcu)
k 30. júnu 2021 k 31. júlu 2021 k 31. augustu 2021
- starobný 502,32 503,20 503,86
- predčasný starobný 494,20 493,53 499,87
- invalidný do 70% 224,58 224,95 225,18
- invalidný nad 70% 406,19 406,63 407,07
- invalidný (vrátane čiastočných invalidných) 291,87 292,15 292,32
- vdovský - sólo 281,14 281,75 282,29
- vdovecký - sólo 225,63 226,01 226,44
- sirotský ( na 1 dieťa ) 146,10 145,00 145,49
- iné (hradené štátom) 2,90 2,90 2,90
- manželky (hradené štátom) 19,00 19,00 19,00
- sociálny (hradené štátom) 270,67 270,83 270,86
- invalidný z mladosti (hradené štátom) 300,27 300,54 300,87
Údaje do konca roka 2008 sú uvedené v slovenských korunách, od januára 2009 sú uvedené v eurách.

- starobný
k 30. júnu 2021
502,32
k 31. júlu 2021
503,20
k 31. augustu 2021
503,86
- predčasný starobný
k 30. júnu 2021
494,20
k 31. júlu 2021
493,53
k 31. augustu 2021
499,87
- invalidný do 70%
k 30. júnu 2021
224,58
k 31. júlu 2021
224,95
k 31. augustu 2021
225,18
- invalidný nad 70%
k 30. júnu 2021
406,19
k 31. júlu 2021
406,63
k 31. augustu 2021
407,07
- invalidný (vrátane čiastočných invalidných)
k 30. júnu 2021
291,87
k 31. júlu 2021
292,15
k 31. augustu 2021
292,32
- vdovský - sólo
k 30. júnu 2021
281,14
k 31. júlu 2021
281,75
k 31. augustu 2021
282,29
- vdovecký - sólo
k 30. júnu 2021
225,63
k 31. júlu 2021
226,01
k 31. augustu 2021
226,44
- sirotský ( na 1 dieťa )
k 30. júnu 2021
146,10
k 31. júlu 2021
145,00
k 31. augustu 2021
145,49
- iné (hradené štátom)
k 30. júnu 2021
2,90
k 31. júlu 2021
2,90
k 31. augustu 2021
2,90
- manželky (hradené štátom)
k 30. júnu 2021
19,00
k 31. júlu 2021
19,00
k 31. augustu 2021
19,00
- sociálny (hradené štátom)
k 30. júnu 2021
270,67
k 31. júlu 2021
270,83
k 31. augustu 2021
270,86
- invalidný z mladosti (hradené štátom)
k 30. júnu 2021
300,27
k 31. júlu 2021
300,54
k 31. augustu 2021
300,87