Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Priemerný počet poberateľov úrazových dávok


druh dávky priemerný mesačný počet poberateľov
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
úrazový príplatok 2 506 2 621 2 669
úrazová renta 6 880 6 931 7 132
jednorazové vyrovnanie 5 5 5
pozostalostná úrazová renta 186 178 177
jednorazové odškodnenie 4 4 4
pracovná rehabilitácia a rehabilitačné 0 0 0
rekvalifikácia a rekvalifikačné 0 0 0
náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 825 846 842
náhrada nákladov spojených s liečením 81 82 81
náhrada nákladov spojených s pohrebom 3 3 3
výplata poistných plnení minulých rokov 2 2 2

úrazový príplatok
Rok 2016
2 506
Rok 2017
2 621
Rok 2018
2 669
úrazová renta
Rok 2016
6 880
Rok 2017
6 931
Rok 2018
7 132
jednorazové vyrovnanie
Rok 2016
5
Rok 2017
5
Rok 2018
5
pozostalostná úrazová renta
Rok 2016
186
Rok 2017
178
Rok 2018
177
jednorazové odškodnenie
Rok 2016
4
Rok 2017
4
Rok 2018
4
pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
Rok 2016
0
Rok 2017
0
Rok 2018
0
rekvalifikácia a rekvalifikačné
Rok 2016
0
Rok 2017
0
Rok 2018
0
náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
Rok 2016
825
Rok 2017
846
Rok 2018
842
náhrada nákladov spojených s liečením
Rok 2016
81
Rok 2017
82
Rok 2018
81
náhrada nákladov spojených s pohrebom
Rok 2016
3
Rok 2017
3
Rok 2018
3
výplata poistných plnení minulých rokov
Rok 2016
2
Rok 2017
2
Rok 2018
2