Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Formuláre


Žiadosť o dávku v nezamestnanosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 126 kb]
Žiadosť o dávku v nezamestnanosti - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o dávku v nezamestnanosti
 
Informácie pre žiadateľa o dávku v nezamestnanosti <br/>[Informácie o právach a povinnostiach žiadateľa o DvN a poberateľa DvN] Informácie pre žiadateľa o dávku v nezamestnanosti
[Informácie o právach a povinnostiach žiadateľa o DvN a poberateľa DvN]
[pdf, 62 kb]
Skutočnosti vo vzťahu k výkonu zamestnania alebo SZČO v EÚ <br />[Poistenec použije formulár, ak v posledných 4 rokoch pracoval v EÚ, EHP a vo Švajčiarsku] Skutočnosti vo vzťahu k výkonu zamestnania alebo SZČO v EÚ
[Poistenec použije formulár, ak v posledných 4 rokoch pracoval v EÚ, EHP a vo Švajčiarsku]
[pdf, 57 kb]

Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok
Stiahnuť
dokument

[pdf, 54 kb]
Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok
Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok na účely nároku na dávku v nezamestnanosti, 2020

Žiadosť o opätovné prehodnotenie nároku na dávku v nezamestnanosti
Stiahnuť
dokument

[doc, 80 kb]
Žiadosť o opätovné prehodnotenie nároku na dávku v nezamestnanosti
Žiadosť o opätovné prehodnotenie nároku na dávku v nezamestnanosti, rok 2018

Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti
Stiahnuť
dokument

[doc, 76 kb]
Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti
Žiadosť o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia - platná od 2018

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 313 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Žiadosť o výplatu dávky v nezamestnanosti v hotovosti, na účet manžela (manželky) v banke, o vykonanie zmeny čísla účtu príjemcu/poberateľa dávky v prípade, ak zmena vznikla v období poberania dávky v nezamestnanosti alebo o opätovné vyplatenie neprevzatej dávky v nezamestnanosti.

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Stiahnuť
dokument

[pdf, 318 kb]
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky v nezamestnanosti splatné ku dňu smrti poberateľa dávky v nezamestnanosti, o vyplatenie týchto súm.

Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1
Stiahnuť
dokument

[pdf, 145 kb]
Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 pre účely nároku na dávku v nezamestnanosti v zmysle článku 61 a 62 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a článku 54 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.
 
Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 DOCX Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 DOCX [docx, 27 kb]
Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 ODT Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 ODT [odt, 19 kb]
Antrag auf Austellung des Formblattes E 301 oder des übertragbaren Dokuments PD U1 Antrag auf Austellung des Formblattes E 301 oder des übertragbaren Dokuments PD U1 [pdf, 218 kb]
Application for issuing the form E 301 or the portable document PD U1 Application for issuing the form E 301 or the portable document PD U1 [pdf, 127 kb]

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach
Stiahnuť
dokument

[pdf, 210 kb]
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach
 
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach [docx, 34 kb]

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ
Stiahnuť
dokument

[docx, 41 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ
 
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ [pdf, 312 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK [docx, 39 kb]

Vyhlásenie k exportu dávky v nezamestnanosti z iného štátu EÚ, EHP a Švajčiarska
Stiahnuť
dokument

[docx, 33 kb]
Vyhlásenie k exportu dávky v nezamestnanosti z iného štátu EÚ, EHP a Švajčiarska
Vyhlásenie nezamestnanej osoby na účely zachovania nároku na dávku v nezamestnanosti z iného členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie* (ďalej len „export dávky v nezamestnanosti z iného členského štátu na územie Slovenskej republiky“)