Page title

Elektronický účet poistenca je tu pre vás
Získajte údaje online a šetrite čas i peniaze
Získajte údaje online a šetrite čas i peniaze.
Koniec papiera a návštev úradov
Sledujte si ePN cez Elektronický účet poistenca v pohodlí domova
Koniec papiera a návštev úradov
Novinky a aktuálne informácie mailom
Buďte informovaní o sociálnom poistení
Buďte informovaní o sociálnom poistení
Na čo prispievam? Na čo mám nárok?
Sociálne poistenie na Slovensku v skratke
Sociálne poistenie na Slovensku v skratke
Domáce dôchodky
0800 123 123
Zahraničné dôchodky
0800 500 599
eSlužby
0906 171 737
Ostatné
0906 171 989

Zistite teraz veci jednoduchšie!

Zvoľte si životnú situáciu, v ktorej sa nachádzate alebo vašu rolu v sociálnom poistení a nájdite všetky dostupné informácie a postupy, ako si v Sociálnej poisťovni vybavíte to, čo potrebujete. Ľahšia orientácia a zrozumiteľnejší obsah na novom webe – rýchlejšie informácie i vybavenie.

Aktuality a dôležité informácie

aktuality dochodok
16.11.2022
TOP

Sociálna poisťovňa pripravila na základe podnetov od klientov prehľad najčastejších otázok a odpovedí k aktuálnej téme – rodičovský dôchodok (známy tiež ako rodičovský bonus). Zaujíma vás komu je určený rodičovský dôchodok v roku 2023? Odkedy vzniká nárok na rodičovský dôchodok? Od čoho závisí...

aktuality dochodcka 2 12
02.12.2022

Sociálna poisťovňa od 2. decembra 2022 opäť začína dôchodcom vyplácať tzv. 14. dôchodok. Automaticky, bez žiadosti, ho dostane približne 1 440 000 seniorov. Sociálna poisťovňa im ho po splnení zákonných podmienok vyplatí spolu s ich dôchodkom v štandardnom decembrovom výplatnom termíne. Výplat...

aktuality všeobecné
02.12.2022

  Elektronická PN sa stala víťazom konferencie Jesenná ITAPA 2022 – odniesla si ocenenie a prvé miesto v hlavnej kategórii súťaže, ktorá už viac ako 20 rokov oceňuje najlepšie projekty digitalizácie na Slovensku. Práve ePN ako novinka roku 2022 je jednou z prvých služieb štátu, kde za občana ...

aktuality dochodok 1.12
01.12.2022

Sociálna poisťovňa začne od 1. decembra 2022 automatizovane poskytovať údaje o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier) prostredníctvom portálu pre orgány štátnej a verejnej správy OverSi. Tento krok významne odbremení klientov od predkladania týchto informácií iným ...

zamestnavatelia dochodok a studenti
01.12.2022

Od 1. januára 2023 sa zamestnancom na účely dôchodkového poistenia stáva každý študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ) alebo dôchodca s vymedzeným druhom dôchodku v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce (DoVP) alebo dohody o pracovnej činnosti (Do...