Textová verzia
DeutschEnglish
POBOČKY
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

O ČO MÔŽETE ŽIADAŤ
SOCIÁLNU POISŤOVŇU

DOMÁCE DÔCHODKY - bezplatná linka
(ak ste pracovali iba v SR)
0800 123 123

ZAHRANIČNÉ DÔCHODKY - bezplatná linka
(ak ste pracovali aj v zahraničí)
0800 500 599

OSTATNÉ - 0906 171 989, 02 3247 1989

 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY  

Do e-Služieb sa už prihlásite aj heslom a aplikáciou
Prístup je pripravený pre aktuálnych i nových užívateľov
Aktivujte si nový, rýchly a bezpečný prístup do e-Služieb

Viac informácií

 ODKLAD POISTNÉHO 

Zamestnávatelia a živnostníci – využili ste odklad poistného?
Aké sú nové termíny splatnosti po jeho odklade?
Viete, že o nový termín netreba žiadať?

Viac informácií

 TEHOTENSKÉ  

Kedy vzniká nárok na tehotenské?
Kto môže žiadať o túto dávku?
Aký je postup pri žiadosti o tehotenské?

Viac informácií

   E-FORMULÁRE – ŽIADOSTI – NÁVODY   

COVID SEMAFOR PRE POBOČKY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE:

AKO POŽIADAŤ O DÁVKU:

PLATENIE POISTNÉHO:

DÔCHODKY:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje
[30.07.2021] Sociálna poisťovňa vyplatí účastníkom národného boja za oslobodenie jednorazový príspevok 630 eur už v úvode augusta
[28.07.2021] TOP správa Sociálna poisťovňa k dnešnému dňu priznala kompenzácie viac ako 45 tisícom diskriminovaných žien i mužov
[21.07.2021] Pracovníci Sociálnej poisťovne zo Senice urobili zbierku pre svojich českých kolegov
[19.07.2021] Sociálna poisťovňa už komunikuje s inštitúciami sociálneho zabezpečenia v EÚ elektronicky
[15.07.2021] Pre zamestnancov a SZČO vykonávajúcich zárobkovú činnosť na území štátov EÚ platia do konca roka osobitné pravidlá
[08.07.2021] Po návrate z dovolenky do karantény môžete požiadať o pandemickú PN
[01.07.2021] TOP správa Sociálna poisťovňa oznámi odvodové povinnosti živnostníkom a ostatným SZČO do 21. júla 2021
[01.07.2021] Zmena výplatného termínu dôchodkov v súvislosti so štátnym sviatkom 5. júla
[30.06.2021] TOP správa Do e-Služieb sa už prihlásite aj pomocou hesla a bezpečnostného kódu
[29.06.2021] Zvýšenie životného minima od 1. júla ovplyvní exekučné zrážky z dôchodku aj nárok na predčasný dôchodok
[25.06.2021] Prázdniny a pandemická OČR: Kedy možno dávku naďalej poberať
[21.06.2021] Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od júla zvýši o viac ako 40 eur mesačne. Garančná dávka stúpne o 123 eur
[18.06.2021] TOP správa Sociálna poisťovňa má novú stratégiu na roky 2021 až 2026
[16.06.2021] Poslanecký prieskum v SP: Situácia sa stabilizovala. Nové dôchodky sa priznávajú v zákonných lehotách
[10.06.2021] O niektoré dávky je možné žiadať elektronicky. SP doteraz spracovala takmer 620 tisíc elektronických žiadostí
[04.06.2021] Zamestnávatelia a SZČO: Skontrolujte si, prosím, potvrdzujúci e-mail o podaní čestného vyhlásenia za máj 2021
[03.06.2021] Absolventom vznikajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni až pri uplatnení sa na pracovnom trhu

Ďalšie správy