Výpočet sumy vianočného príspevku za rok 2011

Doplňte sumu dôchodku, resp. sumy dôchodkov,
na výplatu ktorých máte nárok v decembri 2011:
 €
 €
 €
 €
 €
Súčet dôchodkov:        €
Vianočný príspevok:    €
 
Podrobnejšie informácie
...povoľ spúšťanie scriptov a ActiveX