Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ako požiadať o prístup k e-Službám

Ako požiadať o prístup k e-Službám

(postup)

  1. Odvádzateľ poistného (zamestnávateľ právnická osoba, resp. fyzická osoba) alebo ním splnomocnená osoba, požiada o prístup k elektronickým službám (e-Služby) osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne.
  2. Podpíše dohodu o elektronickej komunikácii.
  3. Pri podpisovaní dohody sa fyzická osoba preukáže platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).
  4. Prevezme si pridelenú Grid kartu – na počkanie a bezplatne.

Kontakty na pobočky nájdete tu: Kontakty – pobočky

Ďalšie informácie nájdete v e-Službách Sociálnej poisťovne, v časti Odvádzateľ poistného tu:
Ako požiadať o prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne?