Textová verzia

Akrylovanie škár medzi podlahou a záchytnými lištami átria, medzi stenami a stropmi a medzi stenami a zárubňami budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov