Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Aktuálna dôchodková hodnota

Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Aktuálna dôchodková hodnota v rokoch 2004 a 2005 bola ustanovená priamo v zákone č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Aktuálne dôchodkové hodnoty na kalendárne roky 2006 až 2014 určilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Aktuálne dôchodkové hodnoty na nasledujúce kalendárne roky počnúc rokom 2015 stanovuje Sociálna poisťovňa a zverejňuje ich najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka na svojom webovom sídle.

 

Kalendárny rok Aktuálna dôchodková hodnota
2021 14,2107 eur
2020 13,6361 eur
2019 12,6657 eur
2018 11,9379 eur
2017 11,3505 eur
2016 10,9930 eur
2015 10,6865 eur
2014 10,2524 eur
2013 10,0098 eur
2012 9,8182 eur
2011 9,5756 eur
2010 9,2246 eur
2009 8,9955 eur
2008 249,14 Sk
2007 232,51 Sk
2006 214,68 Sk
2005 195,31 Sk
2004 183,58 Sk