Textová verzia

Automatická závora pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra