Textová verzia

Časté chyby zamestnávateľov pri zasielaní mesačných výkazov a správny postup