Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Čestné vyhlásenie

k prerušeniu povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, občana Ukrajiny, v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

(na základe § 293fr ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 92/2022 Z. z.)

 

Čestne vyhlasujem, že ako povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

 

*
 
*
 
*
*
*
*
     
* 
     
 

som štátnym občanom Ukrajiny a v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine sa

od   do

zdržiavam/som sa zdržiaval na jej území z dôvodu výkonu služby vo vojsku Ukrajiny, výkonu brannej povinnosti na Ukrajine alebo výkonu odvodnej povinnosti na Ukrajine.

Poučenie:

Podľa § 293fr ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 92/2022 Z. z. povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, ktorá je občanom Ukrajiny, sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie počas obdobia, v ktorom sa v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine zdržiava na jej území z dôvodu výkonu služby vo vojsku Ukrajiny, výkonu brannej povinnosti na Ukrajine alebo výkonu odvodnej povinnosti na Ukrajine; § 26 ods. 6 sa vzťahuje rovnako.

  Vyhlásenie:
*
*