Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Charakteristika IPC

IPC je pripravené odpovedať na otázky klientov a poskytnúť im informácie o všetkých druhoch sociálneho poistenia (dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie), o dávkach priznávaných Sociálnou poisťovňou, o výbere poistného, o poistení pri práci v zahraničí a informácie o II. pilieri. V prípade konkrétnych informácií o výplate dávok – nemocenských, úrazových, garančných, v nezamestnanosti (s výnimkou dôchodkových dávok a úrazových rent), informácií o dlhu na poistnom, ako aj pri žiadosti o potvrdenie o výplate týchto dávok alebo o trvaní poistenia je potrebné kontaktovať priamo pobočky Sociálnej poisťovne.

IPC poskytuje služby telefonicky, elektronickou poštou (cez formulár pre otázky) a v prípade dôchodkového poistenia aj v osobnom kontakte.

Občan môže kontaktovať IPC v pracovných dňoch:

 

Telefonicky 08:00 – 18:00 h

 
Formulárom pre otázky  non stop

Osobne: v krízovom režime pozri Covid semafor
Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8
  • Pondelok: 08.00 – 17.00 h
  • Utorok: 08.00 – 16.00 h
  • Streda: 08.00 – 16.00 h
  • Štvrtok: 08.00 – 16.00 h
  • Piatok: 08.00 – 15.00 h

Podateľňa: v krízovom režime pozri Covid semafor 
Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8
  • Pondelok: 08.00 – 17.00 h
  • Utorok: 08.00 – 16.00 h
  • Streda: 08.00 – 16.00 h
  • Štvrtok: 08.00 – 16.00 h
  • Piatok: 08.00 – 15.00 h

(Písomné podania z oblasti dôchodkového poistenia – priamo v IPC)


  
IPC odporúča kontaktujúcim klientom pri kladení zložitých otázok využiť e-mailovú komunikáciu.