Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dôchodková hodnota na rok 2018

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018:

Dôchodková hodnota na rok 2018 je 11,9379 EUR.

Dôchodková hodnota na rok 2018 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2017 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2016.

  • ADH v roku 2017 je 11,3505 EUR
  • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2016 je 889 EUR
  • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017 je 935 EUR
  • podiel priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2016 je 1,051743532

Výpočet ADH 2018:

ADH 2018 = ADH 2017 * (priem. mzda v NH 3.Q 2017 / priem. mzda v NH 3.Q 2016) =

11,3505 * ( 935 / 889 ) = 11,3505 * 1,05174353 = 11,9379