Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dôchodková hodnota na rok 2021

Dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 EUR.

 

Dôchodková hodnota na rok 2021 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2020 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019

  • ADH v roku 2020 je 13,6361 EUR
  • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019 je 1 068 EUR
  • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020 je 1 113 EUR
  • podiel priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019 je 1,04213483

Výpočet ADH 2021:

ADH 2021 = ADH 2020 * (priem. mzda v NH 3.Q 2020 / priem. mzda v NH 3.Q 2019) =

13,6361 * (1 113 / 1 068 ) = 13,6361 * 1,04213483 = 14,2107

 

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2021, použije sa dôchodková hodnota 14,2107 eur.