Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dôchodkový vek od roku 2020

Ako sa zmení vek odchodu do dôchodku od januára 2020

Od 1. januára 2020 sa mení právna úprava veku odchodu do dôchodku a stanovuje sa dôchodkový vek všetkým poistencom. Dôchodkový vek platný po 31. decembri 2019 je uvedený v prehľadnej tabuľke (je prílohou zákona o sociálnom poistení).

 

 

Rok narodenia poistenca

Dôchodkový vek
mužov žien s počtom vychovaných detí

0

1

2

3 alebo 4

5 a viac

1943 a menej

60r

57r

56r

55r

54r

53r

1944

60r 9m

57r

56r

55r

54r

53r

1945

61r 6m

57r

56r

55r

54r

53r

1946

62r

57r

56r

55r

54r

53r

1947

62r

57r 9m

56r

55r

54r

53r

1948

62r

58r 6m

56r 9m

55r

54r

53r

1949

62r

59r 3m

57r 6m

55r 9m

54r

53r

1950

62r

60r

58r 3m

56r 6m

54r 9m

53r

1951

62r

60r 9m

59r

57r 3m

55r 6m

53r 9m

1952

62r

61r 6m

59r 9m

58r

56r 3m

54r 6m

1953

62r

62r

60r 6m

58r 9m

57r

55r 3m

1954

62r

62r

61r 3m

59r 6m

57r 9m

56r

1955

62r 76d

62r 76d

62r 76d

60r 3m

58r 6m

56r 9m

1956

62r 139d

62r 139d

62r 139d

61r

59r 3m

57r 6m

1957

62r 6m

62r 6m

62r 6m

61r 9m

60r

58r 3m

1958

62r 8m

62r 8m

62r 7m

62r 1m

60r 9m

59r

1959

62r 10m

62r 10m

62r 8m

62r 5m

61r 6m

59r 9m

1960

63r

63r

62r 10m

62r 9m

61r 10m

60r 6m

1961

63r 2m

63r 2m

63r

63r

62r 2m

61r 3m

1962

63r 4m

63r 4m

63r 2m

63r

62r 6m

61r 7m

1963

63r 6m

63r 6m

63r 4m

63r

62r 6m

61r 11m

1964

63r 8m

63r 8m

63r 6m

63r

62r 6m

62r 3m

1965

63r 10m

63r 10m

63r 6m

63r

62r 6m

62r 6m

1966 a viac

64r

64r

63r 6m

63r

62r 6m

62r 6m

 

Rok
narodenia
poistenca

Dôchodkový vek mužov,
s počtom vychovaných detí

1

2

3 a viac

1958

62r 8m

62r 8m

62r 6m

1959

62r 10m

62r 10m

62r 6m

1960

63r

63r

62r 6m

1961

63r 2m

63r

62r 6m

1962

63r 4m

63r

62r 6m

1963 a viac

63r 6m

63r

62r 6m

 

Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia poistenca. Dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v kalendárnom mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto kalendárneho mesiaca.  

Príklady

Poistenka narodená 31. marca 1957
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek 61 rokov a 9 kalendárnych mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 31. december 2018

 

Poistenka narodená 1. apríla 1967
Počet vychovaných detí 7
Dôchodkový vek 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 1. október 2029

 

Poistenec narodený 20. augusta 1961
Dôchodkový vek 63 rokov a 2 kalendárne mesiace
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 20. október 2024

 

Poistenec narodený 31. augusta 1959
Počet vychovaných detí 3
Dôchodkový vek 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 28. február 2022

 

Poistenec narodený 20. mája 1958
Dôchodkový vek 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 20. január 2021

 

Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. a/alebo II. kategórie funkcií.

 

Kalkulačka na určenie dôchodkového veku

Na webovej stránke Sociálnej poisťovne je zverejnená kalkulačka na určenie dôchodkového veku v časti Dôchodca tu: Výpočet dôchodkového veku.

Kalkulačka poskytuje:

  • výpočet presného dátumu dovŕšenia dôchodkového veku
  • špeciálne funkcie
    • výpočet dôchodkového veku s prihliadnutím na výchovu dieťaťa
    • výpočet zníženého dôchodkového veku po vyplnení výkonu zamestnania alebo služby vo zvýhodnenej kategórii

Dokument bol revidovaný: 10.12.2019